Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe vindplek geel schorpioenmos in De Wieden

30 oktober 2017 | Erica Slagter

Nieuwe vindplek geel schorpioenmos in De Wieden

Nieuwe vindplek geel schorpioenmos in De Wieden

Vindplek

In de Meppelerdieplanden werd de mossoort sinds de eeuwwisseling voor het eerst sinds 1965 in Nederland waargenomen. Sindsdien is er een flinke toename. Naast de Meppelerdieplanden groeit de mos ook op beperktere schaal in de Kiersche Wijden en langs de Veldweg. Buiten De Wieden komt geel schorpioenmos alleen voor in Twente, de Veluwezoom en de Gelderse Vallei. Daar gaat het om slechts enkele vierkante meters, in De Wieden om een aantal hectares.

Beheer

Er zijn vermoedelijk een aantal redenen die er tezamen voor zorgen dat de soort floreert in De Wieden. Natuurmonumenten streeft naar het behoud van trilveen, waarop geel schorpioenmos goed gedijt. Ook het beheer zorgt voor optimale omstandigheden in de Meppelerdieplanden. Inlaat van kwalitatief goed boezemwater en goed beheer van sloten en greppels maken daarvan onderdelen uit.

Meerdere zeldzame soorten

Naast geel schorpioenmos is er ook groen en rood schorpioenmos. Ook die soorten zijn zeldzaam en komen in De Wieden voor.

Erica Slagter