Ga direct naar inhoud
Nieuws

Veel soorten broedvogels in De Wieden nemen toe

05 december 2017

Veel soorten broedvogels in De Wieden nemen in aantallen toe. Die conclusie valt in ieder geval te trekken uit de vogelinventarisatie die onze vrijwilligers afgelopen jaar uitvoerden in de omgeving van Zwartsluis en Belt-Schutsloot.

Veel soorten broedvogels in De Wieden nemen toe

Nieuwkomers

Samen met onze vrijwilligers trekken wij jaarlijks een van de zes deelgebieden van De Wieden in voor het tellen van broedvogels. Dat betekent dat na zes jaar een vergelijking kan worden gemaakt. Nieuwkomers vergeleken bij 2011 zijn de boomvalk, de ijsvogel, de groene specht en de ringmus. Vogels die veel vaker voorkomen zijn de fitis, de rietzanger, de kleine karekiet en de watersnip.

Riet-en bosvogels doen het goed

Behoorlijk afgenomen in aantallen zijn onder meer de fuut en de meerkoet. Wellicht heeft dat te maken met de toegenomen waterkwaliteit, waardoor er voor deze vogels minder voedsel aanwezig is. Een andere verklaring kan een ‘verhuizing’ zijn. Deze watervogels zijn in De Weerribben namelijk vaker geteld. In De Wieden valt vooral op dat riet- en bosvogels het goed doen. Verdwenen uit het geïnventariseerde deelgebied zijn onder meer de sperwer, de ransuil en de kokmeeuw.

Keizerarend in het nieuws

De vrijwilligers deden enkele bijzondere waarnemingen, waaronder de klapekster (trekvogel) en de ralreiger. Ook een rode wouw leidde tot enige opwinding, net zoals de visarend die eind oktober nog werd waargenomen. De keizerarend leidde in het najaar zelfs tot een heuse mediahype en de komst van veel vogelaars naar De Wieden en directe omgeving.

Kokmeeuwenkolonie verdwenen

Buiten de tellingen in het deelgebied bij Zwartsluis en Belt-Schutsloot inventariseerden wij het afgelopen jaar in de hele Wieden de populaties zeldzame broedvogels en kolonievogels. Opvallend daarbij is de forse toename (van 256 naar 437) van het aantal aalscholvers in de Bakkerkooi en de hoogwaterzone De Auken. De afgelopen jaren daalde dat aantal juist. Ook zijn er veel meer blauwe reigers en lepelaars gezien. Ook het aantal bruine kiekendieven steeg (van 12 naar 21). Minder goed gaat het met purperreigers en huiszwaluwen. Zo goed als verdwenen is de kokmeeuwenkolonie die in 2016 nog een eilandje in de Beulakerwijde bevolkte.

Telvrijwilligers gevraagd

Wij zouden het team aan telvrijwilligers graag uitbreiden. Zij tellen op bijzondere locaties, vaak alleen per boot bereikbaar, een seizoen lang de broedvogels. Beginners lopen eerst mee met ervaren vogelaars. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met boswachter Ronald Messemaker, email: [email protected]