Bezoekerscentrum De Wieden

Projecten in Bezoekerscentrum De Wieden

  • Petgaten
    Project

    Care-Peat project in De Wieden

    In De Wieden worden de komende jaren circa 10ha nieuwe petgaten gegraven. Ook worden aan de noordkant van de Beulakerwijde nieuwe vooroevers aangelegd. Deze natuurherstelmaatregelen vormen een van de pilots van het Care-Peat project van Interreg.

  • logo