Ga direct naar inhoud

Europees Diploma voor Weerribben-Wieden

Het Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft het predicaat 'Excellent Natuurbeheer'. Sinds 2017 hoort hier een vastgesteld beheerplan Natura2000 bij. Dit Europese diploma is gegeven aan Weerribben-Wieden, onder meer vanwege de unieke samenstelling van het gebied, het laagveen en de biodiversiteit. Een erkenning voor de natuurwaarden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in het hele gebied.

Verlanding

Deze natuur is ontstaan uit menselijk handelen en dat betekent dat je veel moet doen om dat landschap in stand te houden. Doe je niets, dan verdwijnt het. Wat dat betreft is dit Nationaal Park uniek in Europa. 

Europees diploma voor Natuurbeheer

Al sinds 2010 heeft de Raad van Europa aan Nationaal Park Weerribben-Wieden het Europese Diploma voor excellent natuurbeheer toegewezen. Het diploma is bestemd voor beschermde natuurgebieden en wordt uitgereikt voor een periode van vijf jaar. Daarna beoordeelt de Raad van Europa of het diploma opnieuw mag worden toegekend. In de 46 lidstaten van de Raad van Europa hebben slechts 75 gebieden deze status. Vier gebieden in Nederland hebben een Europees diploma voor beschermde gebieden: Nationaal Park Weerribben-Wieden, de Oostvaardersplassen, De Boschplaat op Terschelling en het Naardermeer. Al vanaf 1995 heeft Nationaal Park De Weerribben het diploma en na de uitbreiding van het park in 2009 met De Wieden is het diploma opnieuw toegekend.

Waterrijke oase van 10.000 hectare

De Weerribben en De Wieden in de Kop van Overijssel vormen een waterrijke oase van rust en ruimte met rietlanden, hooilanden, moerasbossen, plassen, moerassen en trilvenen. De ongerepte horizon is uitzonderlijk in Nederland. Bovendien is dit gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa: ruim 10.000 hectare. Kortom, zeker de moeite waard om zelf een keer te komen bekijken.