Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Geef je mening over het Drentse landschap

18 december 2018 | Lian Flikkema

Hoe houden we Drenthe samen mooi en levend? Jouw mening telt. Vul de Nationale Landschap Enquête in.

Schaapherder met schapen en hond

Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: de open ruimte in Nederland neemt met 8 hectare per dag af. Natuurmonumenten maakt zich hierover zorgen. Daarom vragen we alle Nederlanders zich uit te spreken over hoe we willen dat Nederland er uit ziet. Hoe gaan we al die ontwikkelingen zo inpassen dat Nederland een fijn land blijft om te leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? En hoe ziet dat er dan uit?

Geef ook je mening en vul de enquête in.

Drentse kleinschaligheid

Ook in Drenthe staat het landschap onder druk. Talloze kleine landschapselementen, zoals sloten, houtwallen en bomen zijn al verdwenen. De bouw van grotere stallen, uitbreiding van industrieterreinen, verbreding van wegen en nieuwe woonwijken vragen steeds meer ruimte. Insecten en vogels hebben er weinig te zoeken. Gelukkig zijn er wel initiatieven waarin provincie, boeren en natuurorganisaties samenwerken om vogels en insecten een kans te geven.

De bouw van windturbines en velden vol zonnepanelen heeft ook grote gevolgen voor het Drentse landschap. Landelijk zijn duizenden hectares nodig om aan de vraag te voldoen. Maar welke open ruimte offeren we hiervoor op? Regie van Rijk en provincie is nodig om de waardevolle Drentse landschappen te beschermen.

Zonnepanelen

Liefde voor het landschap

“Ons landschap staat op het spel”, zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. “Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur.”

Natuurmonumenten wil de veelheid aan vormen, aan kleuren en geuren, aan planten en dieren niet verloren laten gaan. Kunnen we die nieuwe woningen en andere bouwplannen inpassen met liefde voor ons landschap? En hoe ziet dat er dan uit? Geef ook je mening over ons landschap en vul de enquête in. Meedoen kan tot 9 januari.

Ook kinderen kunnen een OERRR enquête over het landschap invullen

Klik hier als je meer wil weten over het hoe en waarom van de Nationale landschap Enquête.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in samenwerking met Natuurmonumenten. De resultaten stellen we beschikbaar aan bestuurders, zodat zij dit kunnen meewegen als zij beleid vormgeven. 

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe