Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grote machines in het Dwingelderveld.

16 oktober 2018 | Lian Flikkema

In het grootste, natte heidegebied in West-Europa heerst meestal een weldadige rust. In de afgelopen maanden en in de komende tijd zie en hoor je soms grote machines, her en der in het natuurgebied. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal en waarom?

chopperen in het Dwingelderveld

Plaggen, maaien, opslag verwijderen, kappen, begrazen….er is een pakket aan maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de soortenrijkdom aan planten en dieren van het Dwingelderveld behouden blijft en versterkt wordt. Door de industrie, de veeteelt en het verkeer komt er al jaren veel te veel stikstof in de natuur. Planten die van stikstof houden, zoals grassen, brandnetels en bramen, profiteren daarvan. Die groeien extra hard. Maar ze verdringen wel kwetsbare planten zoals heide en klokjesgentiaan. Dat heeft weer een negatief effect op bijzondere dieren als zandbijen en gentiaanblauwtje. Bovendien groeit het unieke open heidegebied eerder dicht tot bos.

Overleggen en checken

Zorgvuldigheid staat hoog in het vaandel: de werkzaamheden kunnen pas starten als de ecoloog de plek heeft ‘vrijgegeven’ en als er alles aan gedaan is om overlast voor de bezoekers te beperken.

zorgvuldig overleg

En weer door met werken

Door de droogte in 2018 kon Natuurmonumenten flink doorwerken en is er veel gebeurd. In 2019 en de komende jaren gaan we, afhankelijk van de weersomstandigheden, weer gewoon door met plaggen, maaien, opslag verwijderen, kappen en begrazen…..

De werkzaamheden op het Dwingelderveld zijn een onderdeel van de landelijke en provinciale aanpak om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot.

Ontdek het Dwingelderveld

Langs heidevelden, door bossen, de brinkdorpjes aan de randen van het nationale park, even een uitkijkpunt op- of inlopen.....wandel of fiets eens over het Dwingelderveld en ontdek waarom Natuurmonumenten zo veel moeite doet om dit natuurgebied te behouden. 

oneindig Dwingelderveld
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe