Ga direct naar inhoud
Nieuws

Klankbordgroep over het thema “Water voor de Natuur”

02 november 2023 | Ivo Aalbers

De Ledencommissie Drenthe laat zich twee keer per jaar adviseren door een klankbordgroep over actuele thema's, die te maken hebben met Natuurmonumenten en haar natuurgebieden.
Op woensdagavond 15 november a.s.,is er een bijeenkomst van de klankbordgroep over het thema “Water voor de Natuur”, in het bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22 te Ruinen. Aanvang: 19.30 uur.

Klankbordgroep in actie

Mocht u aan deze klankbordgroep willen deelnemen, dan wordt u verzocht uiterlijk 13 november een email te sturen aan [email protected]. (in verband met de zaalopstelling en de catering).

 

Programma
Na inleidingen door Eric Menkveld (Natuurmonumenten, gebiedsmanager beheereenheid Zuid-Drenthe) en Jan Gorter (Natuurmonumenten, provinciaal ambassadeur Drenthe) over Natuurgebieden en bodem en water als sturend principe wordt er in kleine groepjes gesproken over de volgende thema’s:-

1. Hoe kan er met de boeren worden samengewerkt aan een waterhuishouding waar ook de natuur baat bij heeft.

2. De rol van de waterschappen bij het bepalen van peilbeheer, vergunningen, ontheffingen en (her)inrichting van het oppervlakte- en grondwatersysteem.

3. De hoeveelheid en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de natuur en wat Natuurmonumenten daaraan kan doen

4. de rol die u zou kunnen of willen spelen bij de gebiedsprocessen en een betere waterhuishouding (in de verschillende natuurgebieden) in Drenthe

Aanvullende informatie
Het standpunt van Natuurmonumenten over water, droogte, etc. kunt u vinden op: https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/droogte.

of lees terug over de actie rond het watermanifest van noord-Nederland afgelopen september.

De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen heeft in haar klankbordgroep ook een bijeenkomst over water gehad.
Hier werden twee presentaties gehouden: 'De natuur kan niet zonder water' en 'water in politiek en bestuur'.
Lees het verslag van deze avond: https://www.natuurmonumenten.nl/vereniging/ledencommissie-utrecht.

Waterkwaliteit is ook een aangekondigde "stikstofcrisis in een nieuw jasje".
Dat staat in dit artikel: https://www.trouw.nl/a-bf031bbd.

Aanmelden
Mocht u aan deze klankbordgroep willen deelnemen, dan wordt u verzocht uiterlijk 13 november een email te sturen aan [email protected]. (in verband met de zaalopstelling en de catering).

Ivo Aalbers

Ledencommissie Drenthe