Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurherstelmaatregelen Dwingelderveld afgerond

11 januari 2021 | Lian Flikkema

Van 2017 tot en met 2020 heeft Natuurmonumenten tal van natuurherstelmaatregelen in het Dwingerveld uitgevoerd. Er is van alles gebeurd. De eerste periode is nu afgerond. Het komende half jaar is er rust. Na de zomer van 2021 start de tweede periode van zes jaar (2021-2027) met herstelmaatregelen. Alles is erop gericht om de rijkdom van het open heidelandschap te behouden, de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren te vergroten en de natuur meer weerbaar te maken.

heidelandschap

Wat is er gebeurd?

Er is een pakket aan maatregelen uitgevoerd: maaien, plaggen, (jonge) bomen verwijderen, bomen rond vennen verwijderen, vennen schoonmaken. Daarna hebben schapen hun taak verricht; grazen zodat jonge boompjes geen gelegenheid krijgen om opnieuw uit te lopen

Waarom al die maatregelen?

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht door een teveel aan voedingsstoffen. Belangrijke oorzaak is de grote hoeveelheid stikstof uit landbouw, verkeer en industrie. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen (vooral pijpestrootje), struiken en jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten zoals de klokjesgentiaan. En het heeft een negatief effect op bijzondere dieren als het gentiaanblauwtje, een prachtige maar zeldzame vlinder.

klokjesgentiaan

Ervaar het Dwingelderveld

Tijdens de fietstocht van ruim 30 km. kom je door bossen, langs hei en veentjes, maar ook langs de rand van het Dwingelderveld met prachtige Drenthe brinkdorpen

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe