Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstelwerkzaamheden in het Dwingelderveld starten weer

29 juni 2020 | Lian Flikkema

Binnenkort start Natuurmonumenten weer met natuurherstelmaatregelen in het Dwingelderveld. Het is een vervolg op de werkzaamheden die in de afgelopen jaren al uitgevoerd zijn. Het betekent even overlast. Maar het is wel van belang voor het behoud van de rijkdom van het open heidelandschap. En het zal de overlevingskansen voor bijzondere planten als klokjesgentiaan en dieren als het gentiaanblauwtje vergroten.

Gentiaanblauwtje

Waarom zijn we hier aan het werk?

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht door een teveel aan voedingsstoffen. Belangrijke oorzaak is de grote hoeveelheid stikstof uit landbouw, verkeer en industrie. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen (vooral pijpestrootje), struiken en jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten zoals heide, arnica en klokjesgentiaan. En dat heeft een negatief effect op bijzondere dieren als adder, zandbijen en gentiaanblauwtje.

Klokjesgentiaan en gentiaanblauwtje

Er is zo’n kwetsbaar evenwicht in de natuur. Neem de klokjesgentiaan en het gentiaanblauwtje, een plant en een vlinder. Ze hebben beide het vochtige heidegebied van het Dwingelderveld nodig. Het gentiaanblauwtje zet zijn eitjes alleen op de klokjesgentiaan af. Verdwijnt die zeldzame plant, dan krijgt de vlinder het moeilijk, heel moeilijk.  

klokjesgentiaan

Wat doen we?

Ieder (nat) heidegebied vraagt om een eigen aanpak. Er is een pakket aan maatregelen mogelijk: maaien, plaggen, opslag verwijderen, bomen rond vennen verwijderen en begrazing door schapen, runderen en/of geiten. Alles is erop gericht om de natuur van het Dwingelderveld te behouden en meer weerbaar te maken. Natuurmonumenten werkt hierbij nauw samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe.

Lekker fietsen door het Dwingelderveld

Tijdens de fietstocht van ruim 30 km. kom je door bossen, langs hei en veentjes, maar ook langs de rand van het Dwingelderveld met prachtige Drenthe brinkdorpen.

Logo provincie Drenthe
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe