Ga direct naar inhoud

Boeren met hart voor biodiversiteit

Met genoegen sturen wij u hierbij de eerste nieuwsbrief voor pachters: boeren met hart voor biodiversiteit. Lees meer onder de foto.

Teo Wams, hier op het platteland, juicht de samenwerking met boeren toe.

Beste Pachter,

Met genoegen sturen wij u hierbij de eerste nieuwsbrief voor pachters: boeren met hart voor biodiversiteit.

Als beheerder van meer dan 355 natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed zetten we ons in voor een mooi Nederland. De dalende trend van de soortenrijkdom in en buiten de beschermde natuurgebieden vergt elke dag topsport van ieder die bij het natuurbeheer betrokken is. De komende jaren willen wij de daling van soorten ook buiten de natuurgebieden omzetten in een toename. We zetten ons in voor een mooi, biodivers landschap: een platteland dat weer bulkt van de bloemen, bijen, vogels en een gezonde bodem. Dat kunnen en willen we niet alleen. Alle gebruikers en beheerders van de groene ruimte zijn daarvoor nodig. We willen daarom samenwerken met agrariërs in het algemeen en u als pachter in het bijzonder en u naar vermogen uitdagen en ondersteunen bij de transitie naar een natuurinclusieve landbouw, met oog voor een eerlijke beloning. Wij geloven dat het kan.

Vanaf nu willen wij u 4x per jaar informeren over zaken die voor u als pachter van belang kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan kennisdeling over natuurinclusieve landbouw zoals strokenteelt, kruidenrijkgrasland, bodemzaken of over zaken als ons pachtbeleid. In elke nieuwsbrief belichten we een lokale samenwerking. Op vele plekken in het land ontdekken we nl. dat met samenwerking mooie dingen tot stand kunnen komen, zoals bij Rotterdam de Boer op of in De Wieden. Ook wat wij doen richting politiek voor een groener Gemeenschappelijk Landbouw Beleid bijvoorbeeld delen wij graag met u.

Mocht u ideeën hebben hoe het anders, beter kan, dan staan wij daar zeker voor open. Laat het weten aan uw contactpersoon van de beheereenheid of wendt u rechtstreeks tot mij. Alleen samen komen we verder.

Teo Wams,

Directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten

[email protected]

PS:

Mocht u zelf een onderwerp aangekaart willen hebben in een van onze nieuwsbrieven, schroom dan niet dit kenbaar te maken. Dit kunt u doen bij mijn collega Erica Slagter, [email protected]

Naar website natuurmonumenten.nl/boeren met hart voor biodiversiteit