Overzicht

Bomenkap

  • zagen in het bos
    Standpunt

    Bomen, bos en bomenkap

    Waarom zaagt Natuurmonumenten bomen, terwijl de strijd tegen de klimaatverandering juist vraagt om meer bomen? Dat is een terechte vraag en een moeilijke afweging.

  • logo