Ga direct naar inhoud

Specialist Natuur & Landschap: Max Simmelink

"Als relatief jonge collega is het leuk dat er een groep ‘JongNM’ is, waarbinnen we via inhoudelijke en gezellige activiteiten elkaar en de organisatie beter leren kennen."

Max Simmelink

Wat houdt jouw baan in?

Als flora- en vegetatiekarteerder breng ik de plantengroei in terreinen van Natuurmonumenten door heel Nederland in kaart. Ik noteer gegevens over het voorkomen van plantensoorten, de vegetatiesamenstelling en de vegetatiestructuur. Deze data presenteer ik in rapporten in de vorm van kaarten, tabellen en beschrijvingen, waaraan ik ook beheeradviezen kan toevoegen. Ik werk voor de landelijke kennisafdeling Natuur en Landschap en doe de veldwerkprojecten in opdracht van de Boswachters Ecologie. 

Wat maakt werken voor Natuurmonumenten leuk?

Natuurmonumenten heeft prachtige natuurterreinen, het is altijd genieten om daarin te werken en bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit. Bij NM werken leuke collega’s, mensen die veel liefde hebben voor natuur en/of mensen, en vol enthousiasme aan een goed doel werken. Er zijn veel mogelijkheden om kennis uit te wisselen en met elkaar mee te denken. Als relatief jonge collega is het leuk dat er een groep ‘JongNM’ is, waarbinnen we via inhoudelijke en gezellige activiteiten elkaar en de organisatie beter leren kennen. 

Wat is voor jou een uitdaging in je werk?

In mijn werk is het een grote uitdaging om de data over flora en vegetatie op een herhaalbare manier te verzamelen en te beoordelen hoe de vegetatie zich ontwikkelt. Een andere uitdaging is de verzamelde data zo te presenteren dat de Boswachters en Ecologen er zo goed mogelijk gebruik van kunnen maken om het beheer te evalueren. Het is leuk om Boswachters tijdens het veldwerk mee te laten lopen en hen iets te leren over het herkennen van planten en plantenecologie. 

Wat het leukste dat je tot nu toe hebt meegemaakt?

Ik vertelde een collega dat ik vorige maand de planten van de rotswanden van de ENCI-groeve op de Sint-Pietersberg had onderzocht d.m.v. abseilen. Hij vroeg toen of ik ooit al duikend waterplanten had gezocht. Ik had diezelfde dag toevallig al een afspraak gemaakt met een andere collega om in een ven in Noord-Brabant duikend op zoek te gaan naar een zeldzame waterplant!