Ga direct naar inhoud

Brandrode runderen

Op en rond zorgboerderij De Groote Modderkolk kun je roodbruine runderen tegenkomen. Het zijn brandrode runderen, een zeldzaam Nederlands runderras. Kom jij ze bekijken in de potstal of in de wei?

Brandrode koeien met kalfjes in de wei

Van de lente tot in de herfst grazen de brandrode runderen in de omgeving van De Groote Modderkolk en op de weilanden van Natuurmonumenten in de IJsselvallei. De donkerrode runderen zijn een oud huisdierras dat hier van oudsher thuis hoort. In de wintermaanden kun je ze bekijken in de potstal op het erf.

Kenmerken brandrode runderen:

Brandrode runderen zijn te herkennen aan:

  • dieprode kleur, op de kop naar zwart neigend ‘gebrand’ rode kleur
  • sommige dieren hebben een blauwe tong
  • witte aftekening op de extremiteiten: witte sokken, kol, staartpunt en een witte onderlijn
  • geen losse witte plekken in het rood
  • de dieren staan relatief laag op de poten

Sterk ras:

Ze zijn sterk, zelfredzaam en gedijen uitstekend onder sobere omstandigheden. Het ras is cultuurhistorisch en genetisch zeer waardevol. De dieren zijn vriendelijk, vruchtbaar en oersterk. Het ras komt buiten Nederland niet voor. Het is dus een oer-Hollands veeras en is erkend als Zeldzaam Huisdierras

Zeldzame brandrode runderras gered

Natuurmonumenten redde in 2001 dit oude zeldzame huisdierras op het laatste moment van de ondergang. Hier op De Groote Modderkolk werd toen gestart met een fokcentrum. En met succes. De kudde van oorspronkelijk zo’n 60 runderen groeide gestaag. Door goed beheer en selectie zijn er volgens Vereniging het Brandrode Rund in 2018 in Nederland zo’n 1500 van dit ras.

Antoon Klomp was al die jaren de boer van de kudde brandrode runderen op boerderij De Groote Modderkolk. Bij het naderen van zijn pensioen in 2019, ging Natuurmonumenten zich beraden: hoe nu verder? Uitgangspunt was de opzet van het erf te behouden: biologische boerderij, samenwerking met de zorg, het Open Erf, het zeldzame huisdierras en voortzetting van dit zeldzame huisdierras. Met Herenboeren Groote Modderkolk hebben we een partner gevonden die dat voorstaat.

Herenboeren Nederland en Boeren in het Bos hebben de kudde brandrode runderen overgenomen. De sobere en zelfredzame runderen worden bij Boer en Bos ingezet als natuurbegrazer: het open houden van graslanden. De runderen trekken meer insecten als kevers en torren aan. Ze zorgen daardoor voor meer biodiversiteit en spelen een belangrijke rol in de natuurkringloop. Zo combineren zij natuur met landbouw en dragen zij bij aan het in stand houden van dit zeldzame runderras.

Potstal

Ben je in de wintermaanden in de buurt, neem dan eens een kijkje in de potstal. De runderen leven er groepsgewijs; ze kunnen vrij bewegen en liggen in het warme, zachte stro. Stro wordt dagelijks aangevuld totdat het mengsel van mest en stro met een dikte van ongeveer 1 meter aan het eind van de stalperiode de pot vult. De zo ontstane potstalmest gebruiken Herenboeren Groote Modderkolk voor hun moestuin.