Ga direct naar inhoud

Natuurmonumenten, goed doel met impact

Als beheerder van meer dan 108.000 hectare natuurgebied en beweging van natuurliefhebbers zetten we ons in voor een prachtig Nederland. De komende decennia staan voor Natuurmonumenten in het teken van ecologisch en landschappelijk herstel van onze hele groene ruimte.

Kaapse Bossen uitkijktoren De Kaap

Natuurmonumenten werkt daar waar we impact kunnen maken. We stellen ons steeds de vraag: hoe kan ons beheer het grootste verschil maken voor natuur en cultureel erfgoed.

Voorbeelden van waar wij ons voor in hebben gezet:

Akkerbeheer loont

Dat jarenlang consequent en gericht akkers beheren loont, konden we zien op landgoed Haarzuilens (Utrecht). Op de kleine akkers komen nu dertig kenmerkende akkerplanten voor. Niet alleen klaproos, korenbloem en kamille, maar ook kleine wolfsmelk, naaldenkervel en akkerboterbloem.

Natuurmonumenten in de steigers

Natuur en cultureel erfgoed zijn bij Natuurmonumenten onlosmakelijk met elkaar verbonden. We beschermen dit cultureel erfgoed en zetten ons in om deze schatten met leden en bezoekers te delen. De restauratie en de herbestemming van het Keunenhuis, een rijksmonumentale boerderij in het prachtige Achterhoekse landschap is een mooi voorbeeld.

Stikstof

De stikstofcrisis is voor ons een extra stimulans om de samenwerking met de agrarische sector te zoeken: met pachters rondom onze gebieden die natuurinclusief werken of gaan werken, maar ook met zuivelconcern FrieslandCampina dat met het keurmerk On the Way to Planet Proof werkt aan een duurzamere melkveehouderij.

Campagne Maak plaats voor wilde bloemen

Meer ruimte voor wilde bloemen is hard nodig. In 1900 besloeg het areaal met bloemrijke vegetatie in Nederland ongeveer 2.261.000 hectare. In 2015 was daar nog ongeveer 256.390 hectare van over. Maar liefst 230.000 mensen kwamen in 2019 in actie. Samen zorgden we voor naar schatting 361.000 vierkante meter meer wilde bloemen in Nederland; in onze eigen gebieden zaaiden we 73.600 vierkante meter in.

Contact

Wilt u eens verder praten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen met u denken wij na over een passende manier waarop u een bijdrage kunt leveren aan ons werk voor de natuur.

Uw contactpersoon bij Natuurmonumenten is:

Mariëtte Flipse

Relatiemanager particuliere gevers

[email protected]

06 – 83 19 37 44