Ga direct naar inhoud
Meer biodiversiteit in Nederland

Ga voor groei

De natuur in Nederland is uit balans. Zonder bomen geen bloesem, zonder bloesem geen insecten, zonder insecten geen vogels. Juist die variatie is belangrijk om alles in evenwicht te houden. Daarom zetten wij dit jaar in op meer dieren en planten. Wij gaan voor groei! Help ook mee en laat de natuur groeien. Begin in je eigen tuin of buurt, geef dieren en planten de ruimte.

Ga voor groei landingspagina

Wij kunnen niet zonder natuur

In de natuur hangt alles met elkaar samen. Bloemen zijn afhankelijk van bijen, bijen afhankelijk van bloemen. De een kan niet zonder de ander. In miljoenen jaren tijd zijn er kringlopen ontstaan die geen mens had kunnen bedenken.

Een mooi voorbeeld daarvan is het gentiaanblauwtje. Deze vlinder zet zijn eitjes af in de bloemen van de klokjesgentiaan. Uit de eitjes komen rupsen die de bloem van binnen opeten. De dikke rupsen vallen daarna op de grond en wachten op een lift van knoopmieren. De mieren nemen de lifter mee naar hun nest. Door de zoetige vloeistof die de rupsen afscheiden, hebben deze dezelfde geur als larven van mieren. Daardoor verzorgen de mieren de rupsen goed. De volgende zomer verpopt de rups tot vlinder en vliegt deze de wijde wereld in.

Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. Alles houdt elkaar in evenwicht. Een evenwicht dat alleen kan bestaan als er een grote variatie in soorten is. Oftewel, in biodiversiteit. Deze biodiversiteit moeten wij koesteren. Voor de natuur en ook voor onszelf, want deze is van grote invloed op de lucht die wij inademen, het water dat wij drinken en het voedsel dat wij eten. Biodiversiteit verdient onze bescherming. En dat kan alleen als deze groeit. 

Meer dieren en planten

De komende tijd gaan wij dan ook inzetten op groei. We willen meer insecten, wilde bloemen, dieren en bomen. We willen meer natuur in Nederland. In natuurgebieden, bij de boer en in tuinen. Onze boswachters zetten alles op alles om in natuurgebieden meer leef- en woongebieden voor dieren en planten te maken.

Sterke afname biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor alle soorten op aarde en hun aantallen. Daarvan is op wereldschaal nog 70 procent over. In Europa is dat nog bijna de helft. In Nederland is nog maar 15 procent over van de oorspronkelijke natuur. Daarmee zijn we het slechtste jongetje van de klas in Europa. De belangrijkste oorzaken zijn het intensieve landgebruik, milieuvervuiling en versnippering van natuurgebieden.

Hoe groen is jouw tuin?

Ook jij kunt helpen de natuur te laten groeien. Door dieren en planten de ruimte te geven in je tuin of op je balkon. Ga voor groei en help de dieren en planten in je tuin.

Bekijk alle tuintips

 

Nieuws over biodiversiteit