Voorwaarden ING Boswachterchallenge - OERRR

Dit is een pagina over voorwaarden en privacy die betrekking hebben op ING Boswachterchallenge.

Kind - Herfst - OERRR

Voorwaarden deelname ING Boswachterchallenge

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het meedoen aan de ING Boswachterchallenge (hierna: ‘Challenge’). In deze Challenge geeft Boswachter Ruben jou en je kind via een WhatsApp-nummer opdrachten, die jullie in de natuur rondom jullie huis kunnen doen.

1.2 Het WhatsApp-nummer van Boswachter Ruben is een account op naam van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is derhalve verwerkingsverantwoordelijke.

1.3 Deze voorwaarden en overige informatie over de Boswachterchallenge staan vermeld op OERRR.nl (hierna: ‘Site’).

1.4 Natuurmonumenten kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Voorwaarden tussentijds wijzigen en behoudt zich het recht voor om de Challenge op elk moment voortijdig te beëindigen of te verlengen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de Voorwaarden op de Site geplaatst, voorzien van de datum waarop de wijziging ingaat.

1.5 Voor deelname aan de Challenge, verklaar je je als wettelijk vertegenwoordiger akkoord met deze Voorwaarden en het verwerken van het telefoonnummer en de voornaam van het kind aan de Challenge.

2. Deelname

2.1 Iedereen woonachtig in Nederland kan deelnemen aan deze Challenge met in achtneming van de bepalingen in deze Voorwaarden.

2.2 Personen onder de 16 jaar kunnen eveneens deelnemen, op voorwaarde dat een wettelijk vertegenwoordiger voorafgaand aan de Challenge daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.3 Aan deelname aan de Challenge zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van (mobiel) internet, verder geen kosten verbonden.

2.4 Natuurmonumenten behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving, deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze Challenge indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Challenge, niet conform de voorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of deze actie onrechtmatig proberen te beïnvloeden.

3. De Challenge

3.1 Tijdens de Challenge laat Boswachter Ruben (jou en) jouw kind boswachterskills trainen en spannende opdrachten uitvoeren. Heeft jouw kind alle opdrachten uitgevoerd? Dan heeft hij/zij een digitale Boswachtersbadge van OERRR verdiend.

3.2. Na het voltooien van de Challenge krijg je de mogelijkheid om kosteloos een echte Boswachtersbadge aan te vragen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Natuurmonumenten is niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die deelname aan de Challenge verhinderen en de aansprakelijkheid die daar uit voortvloeit.

4.2 Natuurmonumenten sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de Challenge.

4.3 Natuurmonumenten is niet aansprakelijk voor wat je doet in de chat met de boswachter die binnen WhatsApp plaatsvindt: de voorwaarden van WhatsApp gelden in dat geval. Meer informatie: Lees de FAQ van WhatsApp op: https://faq.whatsapp.com.

5. Persoonsgegevens

5.1 Persoonsgegevens (het telefoonnummer en de voornaam) die je bij deelname aan de Challenge invoert, zullen uitsluitend voor deze Challenge gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt. Ook gelieerde partijen, zoals ING, hebben geen inzage in deze gegevens. Het is niet verplicht om een voornaam in te vullen. Het telefoonnummer en (eventueel) de voornaam van het kind zullen maximaal 1 jaar worden bewaard om je uit te nodigen voor een nieuwe Challenge.

5.2 Als je de fysieke Boswachtersbadge gaat aanvragen, vragen we ook om een naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, met als doel om de badge naar dit adres te verzenden. Als je deze gegevens niet invult, kun je de Boswachtersbadge niet aanvragen. Deze gegevens gebruiken we daarnaast om je te bellen of post te versturen met enquêtes of aanbiedingen van Natuurmonumenten of de vraag of je lid wilt worden. Tevens geldt voor de badge ‘zolang de voorraad strekt’.

5.3 Natuurmonumenten verwerkt de persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deze Challenge worden verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hierover meer in het privacy statement van Natuurmonumenten op https://www.natuurmonumenten.nl/uw-privacy.

6. Klachten

6.1 Eventuele vragen, opmerkingen en klachten over deze actie kun je kenbaar maken bij Natuurmonumenten Ledenservice via het volgende contactformulier: https://www.natuurmonumenten.nl/service/contact.

7. Slotbepalingen

7.1 Op de Challenge en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

logo