Ga direct naar inhoud

Voorwaarden Boswachterchallenge van OERRR

Dit is een pagina over voorwaarden en privacy die betrekking hebben op de Boswachterchallenge van OERRR.

Kind - Herfst - OERRR

Voorwaarden deelname Boswachterchallenge

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het meedoen aan de Boswachterchallenge (hierna: ‘Challenge’) van Natuurmonumenten (gevestigd in Amersfoort aan het Stationsplein 1 (3818 LE) en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516730).

1.2 In deze Challenge geeft Boswachter Ruben jou en je kind via een WhatsApp-nummer opdrachten, die jullie in de natuur (eventueel rondom jullie huis) kunnen doen.

1.3 Het WhatsApp-nummer van Boswachter Ruben is een account op naam van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is derhalve verwerkingsverantwoordelijke.

1.4 Deze voorwaarden en overige informatie over de Boswachterchallenge staan vermeld op OERRR.nl/boswachterchallenge (hierna: ‘Site’).

1.5 Natuurmonumenten kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Voorwaarden tussentijds wijzigen en behoudt zich het recht voor om de Challenge op elk moment voortijdig te beëindigen of te verlengen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de Voorwaarden op de Site geplaatst, voorzien van de datum waarop de wijziging ingaat.

1.6 Voor deelname aan de Challenge, verklaar je je als wettelijk vertegenwoordiger akkoord met deze Voorwaarden en het verwerken van het telefoonnummer en de voornaam van het kind aan de Challenge. Deelname

1.7 Iedereen woonachtig in Nederland kan deelnemen aan deze Challenge met in achtneming van de bepalingen in deze Voorwaarden.

1.8 Personen onder de 16 jaar kunnen eveneens deelnemen, op voorwaarde dat een wettelijk vertegenwoordiger voorafgaand aan de Challenge daarvoor toestemming heeft gegeven.

1.9 Aan deelname aan de Challenge zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van (mobiel) internet, verder geen kosten verbonden.

1.10 Natuurmonumenten behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving, deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze Challenge indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Challenge, niet conform de voorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of deze actie onrechtmatig proberen te beïnvloeden.

2. De Challenge

2.1 Tijdens de Challenge laat Boswachter Ruben (jou en) jouw kind boswachterskills trainen en spannende opdrachten uitvoeren. Heeft jouw kind alle opdrachten uitgevoerd? Dan heeft hij/zij een digitaal Boswachtersdiploma van OERRR verdiend.

2.2 Na het voltooien van de Challenge ontvang je een digitaal Boswachtersdiploma en krijg je de mogelijkheid om kosteloos een egelpakket aan te vragen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Natuurmonumenten is niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die deelname aan de Challenge verhinderen en de aansprakelijkheid die daar uit voortvloeit.

3.2 Natuurmonumenten sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de Challenge.

3.3 Natuurmonumenten is niet aansprakelijk voor wat je doet in de chat met de boswachter die binnen WhatsApp plaatsvindt: de voorwaarden van WhatsApp gelden in dat geval. Meer informatie; lees de FAQ van WhatsApp op faq.whatsapp.com.

4. Persoonsgegevens

4.1 Persoonsgegevens (het telefoonnummer en de voornaam) die je bij deelname aan de Challenge invoert, zullen uitsluitend voor deze Challenge gebruikt worden. Het is niet verplicht om een voornaam in te vullen. Het telefoonnummer en (eventueel) de voornaam van het kind zullen maximaal 3 maanden worden bewaard, zodat je de Challenge in die periode altijd weer voort kunt zetten vanaf het punt waar je bent gebleven. Na deze 3 maanden worden de gegevens verwijderd.

4.2 Als je het fysieke egelpakket gaat aanvragen, vragen we ook om een naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, met als doel om het pakket naar dit adres te verzenden. Als je deze gegevens niet invult, kun je het egelpakket niet aanvragen. Deze gegevens gebruiken we daarnaast om je te bellen of post te versturen met enquêtes of aanbiedingen van Natuurmonumenten of de vraag of je lid wilt worden. Tevens geldt voor het egelpakket ‘zolang de voorraad strekt’.

4.3 Natuurmonumenten verwerkt de persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deze Challenge worden verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hierover meer in het privacy statement van Natuurmonumenten op www.natuurmonumenten.nl/uw-privacy.

5. Klachten

5.1 Eventuele vragen, opmerkingen en klachten over deze actie kun je kenbaar maken bij Natuurmonumenten. Ledenservice via het volgende contactformulier: www.natuurmonumenten.nl/service/contact.

6. Slotbepalingen

6.1 Op de Challenge en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.