Gierzwaluwen welterusten wensen

Ga vlak voor zonsondergang buiten ergens liggen. Boven je gieren de gierzwaluwen het uit van de pret.

Gierzwaluwen welterusten wensen

Ze eten nog zo veel mogelijk insecten, voordat ze gaan slapen. Gierzwaluwen slapen niet op een tak. Ze slapen… in de lucht.

Op je rug kun je kijken naar waar ze naartoe vliegen. Kijk net zo lang tot je ze niet meer hoort, niet meer ziet. Ineens is het stil…

Schrijf in een dagboekje op hoe laat ze ‘weg waren’. Doe dat ook op andere dagen. En? Maakt het uit of er veel of weinig wolken zijn? Of als het regent?

Bij Vivara kun je nestkasten speciaal voor gierzwaluwen kopen. Zo komt de familie gierzwaluw ook volgend jaar een nest maken. En slapen op een wolkenbed boven je hoofd.

logo