Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Gelderland

De ledencommissie Gelderland is de spreekbuis voor de circa 79.000 Gelderse leden. De acht leden van de commissie zijn tevens lid van de landelijke ledenraad. In de ledenraad denken en stemmen de LC leden mee over het beleid van Natuurmonumenten.

Ledencommissie Gelderland

De ledencommissie komt maandelijks bijeen om de actualiteit in de regio en landelijke thema’s te bespreken. Daarvoor is het belangrijk dat zij goed weet wat er speelt bij onze leden in de regio. Omdat Gelderland een grote en uitgestrekte provincie is werkt de ledencommissie met een aantal zogenaamde lokale permanente contactgroepen die ongeveer 5x per jaar bijeenkomen en waarvan de voorzitters tevens lid van de ledencommissie zijn. Op deze manier willen we zo goed mogelijk gevoed worden met informatie uit bijvoorbeeld De Graafschap, Montferland, Veluwe, Zuid-Veluwe, Veluwezoom, IJsselvallei en Winterswijk.

Gelderse thema's

In en rond onze Gelderse natuurgebieden spelen veel thema’s waarover we met leden in gesprek willen gaan. Naast de bekende stikstof problematiek spelen zaken als de droogte, de komst van windmolens en zonneweides, de steeds verder toenemende druk door recreatie en buitensport, houtkap, faunabeheer en natuurlijk de komst van de wolf.

Ledendag 2023

Op zaterdag 10 juni organiseerde de ledencommissie de jaarlijkse ledenmiddag voor de Gelderse leden in kasteel Hackfort bij Vorden. Tijdens het formele gedeelte werd het jaarverslag over 2022 van de commissie behandeld, werd afscheid genomen van twee leden (onze voorzitter Patrick Jansen en secretaris Kees Janszen) en zijn Yvonne Nijpels, Jet Berends van Loenen en Dick van Hoffen verkozen tot ledenraadslid. Naast de formele jaarvergadering stond de waterproblematiek de droge zandgronden in de Achterhoek op het programma.

Lees hier het verslag.

Stikstof

Lees hier meer over stikstof.

Jaarverslag 2022

Wil je meer weten over het werk van ledencommissie Gelderland? Lees hier het jaarverslag 2022.

Ledencommissie in beeld

Hieronder kunt je in het kort kennismaken met de leden de ledencommissie Gelderland. Heb je als Gelders lid een bepaalde mening over het werk, het beleid of de gebieden van Natuurmonumenten? Zoek dan contact met ons en stuur een e-mail naar: [email protected]

Leden

Op dit moment bestaat de LC Gelderland uit de volgende leden:

Heb je als Gelders lid een bepaalde mening over het werk, het beleid of de gebieden van Natuurmonumenten? Zoek dan contact met ons en stuur een e-mail naar: [email protected]

 

Nieuws