Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe impuls voor droomproject Rotterdam de boer op!

09 november 2023 | Natascha Hokke

Dankzij een bijdrage van 8,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan Rotterdam de boer op! de komende jaren verder werken aan de broodnodige systeemverandering op het platteland rondom Rotterdam. Rotterdam de boer op! werkt aan een ambitieuze droom: een landschap vol natuur, goed eten voor de stad en een verdienmodel voor groene boeren.

Rotterdam de boer op - boer Albert Boersen en boswachter Natascha Hokke

Twee jaar geleden is Natuurmonumenten samen met een unieke coalitie van 23 partners gestart aan het realiseren van deze droom, met succes. Boeren rondom Rotterdam krijgen hulp bij de overstap naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering, stad en platteland komen samen bij voedselbossen en publieksboerderijen en Rotterdammers worden opgeroepen om bewust inkopen te doen via de publiekscampagne ‘Eet Natuurlijk Lokaal’.

Projectleider Marius Brants is blij met de nieuwe impuls: ‘We hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het fundament van onze droom en gebouwd aan ons netwerk van boeren, ondernemers, korte ketenpartijen en overheden. Tegelijkertijd hebben we al hele concrete resultaten neergezet: boeren die zichtbaar meer ruimte hebben gemaakt voor biodiversiteit op hun erf, de aankoop van Belevenisboerderij Schieveen (een publieksboerderij waar ieder jaar 135.000 bezoekers komen) en we bereiken steeds meer Rotterdammers met de boodschap ‘Eet natuurlijk lokaal’. Het is fantastisch dat we dankzij deze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij verder kunnen bijdragen aan een daadwerkelijke systeemverandering. Meer biodiversiteit op het platteland, goed eten voor de stad en een eerlijke beloning voor groene boeren.’

Grutto

Onze oer-Hollandse weidevogel de grutto houdt van boerenland met bloemen en insecten

Meer plekken in Nederland

De wens is om de opgedane ervaringen bij ‘Rotterdam de boer op!’ op meer plekken in Nederland te laten landen. De bijdrage van 8,8 miljoen euro maakt dan ook onderdeel uit van 10 miljoen euro die de Nationale Postcode Loterij toekent aan Natuurmonumenten voor de overgang naar natuurinclusieve landbouw. Pim van der Feltz, directeur van Natuurmonumenten vertelt: ‘We maken ons ook landelijk sterk om de bloemen, bijen en vogels weer terug te krijgen in de polders en op de akkers. Met de overige 1,2 miljoen euro, zullen we door het land initiatieven uitrollen die in essentie dezelfde droom nastreven als Rotterdam de boer op!. De komende tijd onderzoeken we welke initiatieven dat zullen zijn.’

Ackerdijkse Plassen

Het Rotterdams platteland

Systeemverandering voor meer biodiversiteit

De biodiversiteit in Nederland heeft de afgelopen decennia flinke klappen gehad. Het is stil geworden op het platteland dat ooit bulkte van de bloemen, wilde bijen en vogels. We lopen tegen ecologische en juridische grenzen aan. Boeren staan vaak onder druk, zij missen maatschappelijke en financiële waardering voor hun werk. Sinds de start van Rotterdam de boer op!, twee jaar geleden, is de behoefte aan een grootschalige systeemverandering op het platteland alleen nog maar groter geworden. Rotterdam de boer op! is het enige project in Nederland dat zich richt op de hele voedselketen in een grootstedelijke regio, van boer tot consument.

'Het is fantastisch dat we dankzij deze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij verder kunnen bijdragen aan een daadwerkelijke systeemverandering. Meer biodiversiteit op het platteland, goed eten voor de stad en een eerlijke beloning voor groene boeren’, aldus Marius Brants, projectleider Rotterdam de boer op!

Belevenisboerderij

Gezin ontdekt het boerenleven op Belevenisboerderij Schieveen

Eet Natuurlijk Lokaal

Rotterdam de boer op! onderscheidt zich door middel van de brede aanpak, op alle aspecten van de lokale voedselketen. Marius Brants: ‘We ondersteunen boeren rondom Rotterdam die meer ruimte maken voor natuur en biodiversiteit en tegelijkertijd helpen we de boeren om hun producten die geproduceerd zijn met aandacht voor natuur en landschap  te verkopen in de stad. We nemen Rotterdammers mee in onze droom door ze op publieksboerderijen laagdrempelig kennis te laten maken met het platteland en creëren bewustwording over de invloed van hun winkelmandje middels de publiekscampagne ‘Eet natuurlijk lokaal’. We zorgen dat het makkelijk wordt voor Rotterdammers om ook in de stad natuurinclusieve boodschappen te doen en stimuleren horeca om samen te werken met natuurinclusieve leveranciers. Dat doen we niet alleen, maar samen met een unieke coalitie van 24 partners. We werken in die coalitie samen met grote partners in de voedselketen, lokale overheden en kennispartijen om onze droom te realiseren.’

Boer Albert Boersen en boswachter Natascha Hokke zijn blij met de nieuwe impuls voor Rotterdam de boer op!

Boer Albert Boersen en boswachter Natascha Hokke zijn blij met de nieuwe impuls voor Rotterdam de boer op!

Beleef Rotterdam de boer op!

Brants geeft aan dat het belangrijk is dat Rotterdammers een bijdrage leveren aan een natuurrijker Rotterdams platteland. ‘Bezoek de belevenisboerderijen, help mee bij het voedselbos en koop lokaal en natuurinclusief eten. Door voedsel te kopen dat geproduceerd is met aandacht voor natuur, ondersteun je de boeren die de omschakeling hebben gemaakt of willen maken. Als de vraag toeneemt, kunnen steeds meer boeren de overstap maken en komt er nog meer aanbod. Zo draag je via je winkelmandje bij aan meer biodiversiteit op het Rotterdamse platteland.’

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamdeboerop.nl.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter