Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswachter waar zitten toch die edelherten?

24 maart 2020 | Ramona Fredriks

ZIt je thuis en mis je de natuur om je heen? Bekijk hier de beelden van onze webcam met edelherten in de bossen bij Loenen op de Veluwe.

Video wildcam edelherten en hun natuurlijke gedrag op de Veluwe

Edelherten laten zich niet zomaar zien. Ze zijn van nature vrij schuw. Terwijl de wereld in de ban is van het coronavirus, gaat de natuur gewoon door. Kijk mee met onze wildcam!

Herkauwen en rusten

Edelherten met hun natuurlijke gedrag in hun natuurlijke habitat

Is het geen prachtig plaatje? Een groep edelherten genietend van de rust in de bossen bij Loenen op de Veluwe. Het edelhert is een uitgesproken sociaal dier dat rust, ruimte en variatie in voedsel nodig heeft. De mannetjes (herten) leven het grootste deel van het jaar samen in groepen die we roedels noemen. De vrouwtjes (hindes) leven in diezelfde periode ook in roedels, samen met hun kalveren en eenjarige herten. De sociale band is sterk, zeker in de vrouwelijke roedels. De roedel wordt geleid door een volwassen hinde, de leidhinde. Zij beslist alles en de andere leden van de roedel volgen haar blindelings. Het verband in hertenroedels is iets losser.

Natuurlijk dagritme

Zoals je in de video kunt zien, bestaat voor een herkauwer zoals het edelhert de dag uit voedsel zoeken, eten, herkauwen, voortbewegen, sociaal contact en rusten in de dekking. Naast rust en voedsel is dekking een belangrijke factor in het leefgebied van het edelhert. De dekking kan bestaan uit een dicht bladerdek van struiken of een vak met dicht op elkaar geplaatste bomen. Een iets hoger gelegen en beschutte plek is zeer geschikt om dekking aan herten te bieden. Naderende mensen zijn dan snel op te merken en biedt de herten de gelegenheid om zich tijdig uit de voeten te maken. Edelherten zijn namelijk van nature vrij schuwe dieren. 

Ruiken op honderden meters afstand

De mens - en tegenwoordig in sommige delen van de Veluwe ook de wolf - is de grootste vijand van edelherten. Ze ruiken ons al op honderden meters afstand! En ze horen zelfs het zachtste geluidje, terwijl ze met hun ogen heel erg goed kunnen kijken. Voor het filmen van deze roedel edelherten hebben we gebruikgemaakt van een wildcamera om de dieren niet te verstoren. 

Vroeg in de ochtend en laat in de avond

Edelherten zijn de hele dag door actief, maar in gebieden met veel wandelaars en fietsers laten ze zich vooral vroeg in de ochtend en laat in de avond zien. 's Ochtends trekken ze meestal naar de graslanden om daar te kunnen grazen. In de avondschemering gaan edelherten naar de open velden en grazen ze de hele nacht door. Behalve planten, zoals grassen, heide, scheuten en bladeren van bomen eet het edelhert ook knollen, schors, eikels en beukennoten. Als de maag is gevuld, gaan de dieren een rustig plekje zoeken om te herkauwen en te rusten. Ze verzorgen hun vacht door te likken en door deze met de voortanden van de onderkaak te kammen. 

Bronsttijd in september

In september verlaten de mannetjes de roedels en gaan ze op zoek naar vrouwtjes. Je kunt ze dan heel hard horen burlen (loeien) tijdens de bronstperiode. Het mannetje probeert dan een groep hindes bij elkaar te krijgen en een harem (groep) te vormen. Daarvoor moet hij wel een flink gevecht voeren met andere mannetjes. De hinde heeft een draagtijd van 8,5 maand. Meestal wordt eind mei, begin juni één kalf geboren. Het kalf blijft twee jaar bij de moeder. Je zult dan ook vaak een hinde zien met een éénjarig en een pasgeboren kalfje.

Zuinig zijn op edelherten 

Het edelhert is het grootste zoogdier van ons land. Je treft hem alleen op de Veluwe aan en bij de Oostvaardersplassen. Imposante dieren waar we zeer zuinig op moeten zijn. Blijf daarom altijd op gepaste afstand van de edelherten. Want zeg nou zelf, zo´n prachtige groep edelherten wil je toch absoluut niet storen?

Update coronavirus

Je bent welkom in onze gebieden, maar houd je aan de richtlijnen. Vermijd drukke plekken, ga op rustige tijdstippen, kom met maximaal twee personen (gezinnen uitgezonderd), houd afstand en blijf thuis bij griepverschijnselen. Meer info

Groomen - edelherten verzorgen elkaars vacht

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks