Steun de natuur

Zo werkt nalaten

U kunt op twee manieren een gift aan Natuurmonumenten opnemen in uw testament, namelijk in de vorm van een erfstelling en in de vorm van een legaat. Beide vormen dienen te worden vastgelegd in uw testament.

Erfstelling

Bij een erfstelling ’vermaakt’ u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan Natuurmonumenten. De tekst die in het geval van een erfstelling in uw testament moet worden gebruikt luidt als volgt:

"Ik benoem tot mijn erfgenaam de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te ’s-Graveland."

Legaat

Bij een legaat vermeldt u in uw testament dat Natuurmonumenten een bepaald bedrag in geld ( een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap) zal ontvangen. Behalve een bedrag kunt u in een legaat ook een goed aan Natuurmonumenten nalaten, bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille. De ontvanger van een legaat heet een ’legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap.

De tekst die in het geval van een legaat in uw testament moet worden gebruikt is als volgt:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te ’s-Graveland, een bedrag in contanten groot X euro / het perceel IJ, kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg 2, te B".

Laat altijd uw testament opmaken 

Als u geen testament opstelt, wordt uw erfenis volgens de wettelijke regels verdeeld. Uw partner en kinderen hebben recht op een deel van de erfenis. Heeft u helemaal geen familie, dan vervallen al uw eigendommen en uw vermogen aan de staat. Als u dit wilt voorkomen, moet u dit apart vastleggen in een testament. Het is dus raadzaam om altijd uw testament op te maken. Dat gebeurt door een notaris.

Een testament opmaken  

Overweegt u de natuur iets na te laten, laat dan een notaris een testament opstellen. Heeft u zelf geen notaris, maak dan gebruik van de huisnotaris van Natuurmonumenten. Neem hiervoor contact op met  Martijn de Kempenaar.  

Martijn de Kempenaer
tel: 035- 6559873
e-mail: m [dot] dekempenaer [at] natuurmonumenten [dot] nl

word nu lid