Ga direct naar inhoud

In 5 stappen naar uw testament

Wilt u iets nalaten aan Natuurmonumenten? Dat kan door een gift op te nemen in uw testament. In de vorm van een erfstelling (percentage van uw nalatenschap) of legaat (een specifiek bedrag of goed). Op deze manier bewaren we samen de natuur voor de toekomst.

Lees hier hoe u dat regelt in 5 stappen.

Baardmannetjes

Stap 1 Breng uw wensen in kaart

Maak een overzicht van uw bezittingen en welke personen en organisaties u dierbaar zijn. Wat wilt u graag doorgeven en aan wie?

Stap 2 Bepaal hoe u uw nalatenschap wilt verdelen

Vervolgens moet u bepalen hoe u uw bezittingen wilt verdelen. Als u wilt nalaten heeft u twee opties:

Optie 1: Erfstelling

Als u kiest voor een erfstelling, dan geeft u in uw testament aan dat u ons tot erfgenaam benoemt voor een deel van uw nalatenschap. U bepaalt hoe groot het percentage van de erfenis is dat wij erven. Dit is de tekst die u in bij een erfstelling in uw testament gebruikt: "Ik benoem tot mijn erfgenaam de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te Amersfoort."

Optie 2: Legaat

Als u kiest voor een legaat, dan geeft u in uw testament aan dat wij een bepaald bedrag in geld zullen ontvangen. Maar, u kunt in een legaat ook een goed aan ons nalaten. Bijvoorbeeld een huis, een schilderij of een aandelenportefeuille. Dit is de tekst die u bij een legaat in uw testament gebruikt: "Ik legateer, vrij van rechten en kosten en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te Amersfoort, een bedrag in contanten groot X euro / het perceel IJ, kadastraal bekend Z / de woning gelegen aan de A-weg 2, te B".

Stap 3 Bepaal wie uw nalatenschap gaat uitvoeren

De executeur regelt de afwikkeling van uw nalatenschap. U benoemt de executeur in uw testament. De executeur kan één van uw erfgenamen zijn, maar dat hoeft niet. U kunt ook bijvoorbeeld een goede vriend of de notaris aanwijzen. Regelmatig vragen mensen of Natuurmonumenten de rol van executeur op zich kan nemen. In dat geval verwijzen wij eerst naar professionals als notariskantoren of leden van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX). Deze onafhankelijke en deskundige derden zijn bij uitstek toegerust om nalatenschappen als executeur af te wikkelen.

Stap 4 Maak een afspraak bij de notaris

Alleen een notaris is bevoegd om een testament op te stellen. De notaris zal in een adviesgesprek met u uw wensen verkennen en deze vastleggen in een concepttestament. U kunt ook eenvoudig zelf een testament opstellen via de website NuTestament.nl. Daarna maakt u een afspraak bij uw notaris om uw testament te ondertekenen. Bekijk hoe het werkt op NuTestament.nl

Stap 5 Onderteken uw testament

Als u tevreden bent met het concepttestament, wordt het definitieve testament opgemaakt. U ondertekent deze weer bij de notaris.

Vragen over nalaten?

Overweegt u Natuurmonumenten op te nemen in uw testament, maar wilt u dit vooraf met ons bespreken? Dat kan! Neemt u contact op met onze Ledenservice, telefoon (033) 479 71 12. Of mail naar [email protected]

 

Nalatenschappen afwikkelen

Voor het afwikkelen van nalatenschappen en legaten kunt u contact opnemen via:

[email protected], of bel (033) 479 70 00.