Veelgestelde vragen over natuurbegraven

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over natuurbegraven bij Natuurmonumenten. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen en onze antwoorden erop.

Natuurbegraven

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat is een natuurbegraafplaats?

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen een laatste rustplaats kunnen krijgen. De natuurbegraafplaats blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied. Er zijn geen grafstenen. De graven kunnen alleen herkend worden aan een boomschijf met daarin een gegraveerde tekst. Het natuurgraf is en blijft onderdeel van de natuur.

Waarom maakt Natuurmonumenten natuurbegraven mogelijk?

Mensen met liefde voor de natuur kunnen in een natuurgebied van Natuurmonumenten worden begraven. Hiermee voorzien wij in een groeiende behoefte van mensen die zich verbonden voelen met de natuur. We werken daarbij samen met Natuurbegraven Nederland. Natuurmonumenten beschermt en onderhoudt de natuur tot in de eeuwigheid. Door natuurbegraven  mogelijk te maken kunnen we samen meer natuur realiseren, natuurkwaliteit verbeteren en zorgen voor het onderhoud van de gebieden.

Gaat natuurbegraven ten koste van natuur?

Het belang van de natuur staat altijd voorop. Alleen in bestaande bos- en natuurgebieden waar wij mogelijkheden zien om de natuur te versterken of in gebieden die geschikt zijn voor omvorming tot natuur maken Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland natuurbegraven mogelijk.  Voorafgaand aan de ontwikkeling en realisatie van een natuurbegraafplaats onderzoeken we uitgebreid of een gebied geschikt is voor natuurbegraven.

Ook bij het beheer van een natuurbegraafplaats staan de natuurwaarden altijd voorop.  Als op een plek die eerder werd uitgekozen voor een graf een dassenburcht ontstaat of een vogelpaar broedt, dan wordt een andere plek voor het graf gekozen. Het protocol van Natuurbegraven Nederland voorziet in het beschermen van natuur op de natuurbegraafplaats en gaat daarin verder dan de Flora- en faunawet.

Op welke manier draagt natuurbegraven bij aan het versterken van de natuur?

We maken begraven in de natuur alleen mogelijk als we kunnen garanderen dat de natuur erop vooruit gaat. Dat kan zijn nieuwe gebieden aankopen en omvormen naar natuur en bestaande natuurgebieden versterekn of de cultuurhistorische waarden verbeteren. Je kunt dan denken aan versnipperde natuurgebieden die met een paar gerichte grondaankopen aaneengesloten natuur kunnen worden, waardoor dieren zich ongehinderd kunnen verplaatsen. Of aan voormalige eenvormige productiebossen die door het maken van tijdelijke open plekken gevarieerder worden.

Wie beheert de natuurbegraafplaats?

Een natuurbegraafplaats wordt beheerd als natuurgebied. In de periode dat natuurbegraven mogelijk is, zorgt Natuurbegraven Nederland voor het beheer. Dat gebeurt op basis van een gezamenlijk opgesteld inrichtings- en beheerplan dat past bij de natuurvisie voor het gebied. Na deze periode neemt Natuurmonumenten het gebied weer in beheer, en beschermt de natuur tot in de eeuwigheid.

Wat betekent de komst van een natuurbegraafplaats voor de omwonenden?

Een natuurbegraafplaats is  een vrij toegankelijk natuurgebied. De begraafplaats wordt beheerd in samenhang met de omliggende natuur. Omwonenden kunnen uitkijken op de natuurbegraafplaats. De graven zijn nauwelijks zichtbaar, omdat er geen grafstenen worden geplaatst. De natuurgraven zullen alleen tijdelijke herkenbaar zijn aan een houten schijf met de naam van de overledene. Deze vergaat na verloop van tijd. Direct aanwonenden kunnen een toename ervaren van verkeer, voor en na uitvaarten. Omwonenden van nieuwe natuurbegraafplaatsen worden uitgenodigd om mee te denken  over de inrichting van een natuurbegraafplaats.

Wat betekent de komst van een natuurbegraafplaats voor de bezoekers van het natuurgebied?

Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een gewoon natuurgebied, maar dan met tijdelijk een bijzondere extra functie. Als er een natuurbegraafplaats in een natuurgebied is, staat dat op het toegangsbord aangegeven. De natuurbegraafplaats is net als de rest van het natuurgebied, vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De graven zijn in veel gevallen niet zichtbaar, behalve door de eventueel aanwezige houten schijf. Wel kunnen bezoekers een uitvaartceremonie tegenkomen.

Hoe voorkomen jullie dat dieren menselijke resten opgraven?

Er is een wettelijk voorgeschreven minimale diepte voor een graf. Ook bij natuurbegraven volgen wij uiteraard die regels. In Engeland, waar al veel langer natuurbegraafplaatsen bestaan, zijn geen specifieke problemen op dit gebied ervaren.

Waarom werken jullie samen met Natuurbegraven Nederland?

De samenwerking tussen Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten is een logische omdat beide organisaties een zelfde doel nastreven: de natuur in Nederland te behouden, versterken en ontwikkelen. Het belang van de natuur staat altijd voorop. Door samen te werken kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en met de bijdrage uit natuurbegraven kunnen we de natuur versterken of uitbreiden.

Wat levert natuurbegraven Natuurmonumenten op?

Bij ons staat voorop dat we alleen een natuurbegraafplaats realiseren als we zeker weten dat de natuur er door behouden, versterkt of uitgebreid wordt. Natuurmonumenten is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en inkomsten om haar belofte om de natuur tot in de eeuwigheid te behouden en te versterken, waar te maken. Natuurmonumenten ontvangt een vergoeding van Natuurbegraven Nederland.
Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland maken voor iedere natuurbegraafplaats afspraken over de bijdrage die naar Natuurmonumenten gaat. Dankzij deze bijdrage kunnen we meer voor de natuur doen: nieuwe gebieden aankopen en omvormen naar natuur en bestaande natuurgebieden versterken of de cultuurhistorische waarden en belevingsmogelijkheden verbeteren.

Zijn er al natuurbegraafplaatsen geopend?

Natuurbegraven Nederland heeft drie natuurgebieden waar een laatste rustplaats in de natuur mogelijk is: Heidepol in Arnhem, de Maashorst in Schaijk en Schoorsveld in Heeze. Nadat de laatste uitvaart op deze plekken heeft plaatsgevonden draagt Natuurbegraven Nederland over aan Natuurmonumenten. Wij zorgen dan tot in de eeuwigheid voor het onderhoud en beheer van het gebied. In oktober 2019 is de vierde natuurbegraafplaats van Natuurbegraven Nederland geopend op Landgoed Mookerheide van Natuurmonumenten.

In welke gebieden gaat Natuurmonumenten natuurbegraven mogelijk maken?

In  2019 is de eerste natuurbegraafplaats in een natuurgebied van Natuurmonumenten geopend: natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide in Limburg.

In mei 2021 opende natuurbegraafplaats Huis ter Heide bij De Moer (Noord-Brabant) de deuren. Natuurbegraven Nederland heeft drie natuurgebieden waar een laatste rustplaats in de natuur mogelijk is: Heidepol in Arnhem, de Maashorst in Schaijk en Schoorsveld in Heeze. Nadat de laatste uitvaart op deze plekken heeft plaatsgevonden draagt Natuurbegraven Nederland over aan Natuurmonumenten. Wij zorgen dan tot in de eeuwigheid voor het onderhoud en beheer van het gebied. In oktober 2019 is de vierde natuurbegraafplaats van Natuurbegraven Nederland geopend op Landgoed Mookerheide van Natuurmonumenten.

Wat is de betrokkenheid van Natuurmonumenten bij de Bonnenpolder?

Natuurmonumenten werkt samen met Natuurbegraven Nederland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en een groep betrokken bewoners, ondernemers en overheidsorganisaties aan een ontwerp voor de Bonnenpolder. Doel is een passend ontwerp met meer ruimte voor natuur en behoud van het karakteristieke open polderlandschap. Een unieke kans om de natuur hier fors uit te breiden en te zorgen dat het polderlandschap intact blijft.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over natuurbegraven bij Natuurmonumenten? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier

logo