Veelgestelde vragen over natuurbegraven

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over natuurbegraven bij Natuurmonumenten. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen en onze antwoorden erop. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Natuurbegraven

contactformulier

Wat is een natuurbegraafplaats?

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen een laatste rustplaats kunnen krijgen. De natuurbegraafplaats blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied. De graven kunnen worden gemarkeerd door een boomschijf met daarin een gegraveerde tekst. Het natuurgraf is en blijft onderdeel van de natuur en vormt geen extra belasting voor het milieu.

Waarom legt Natuurmonumenten natuurbegraafplaatsen aan?

Mensen met liefde voor de natuur kunnen in een natuurgebied van Natuurmonumenten worden begraven. Hiermee voorzien wij in een groeiende behoefte van mensen die zich verbonden voelen met de natuur. We werken daarbij samen met Natuurbegraven Nederland. Natuurmonumenten beschermt en onderhoudt de natuur tot in de eeuwigheid. Door natuurbegraven kunnen we samen meer natuur realiseren, natuurkwaliteit verbeteren en zorgen voor het onderhoud van de gebieden.

Gaat een natuurbegraafplaats ten koste van natuur?

Het belang van de natuur staat altijd voorop. Het uitgangspunt bij het mogelijk maken van natuurbegraven is het behouden, versterken en waar mogelijk herstellen van natuur en landschap. Dit is ook de manier van waarop Natuurbegraven Nederland werkt - en gaat daarin zelfs verder dan de flora- en faunawet. Het natuurgraf is onderdeel van de natuur en vormt geen extra belasting voor het milieu. Om te zorgen dat niets afleidt van de natuurbeleving is alleen een liggend houten boomschijf als grafmarkering toegestaan die op den duur weer vergaat. Nadat de laatste uitvaart heeft plaatsgevonden eindigt de functie van natuurbegraafplaats. Het gebied blijft dan een toegankelijk natuurgebied van Natuurmonumenten.

Wie beheert de natuurbegraafplaats?

Een natuurbegraafplaats wordt beheerd als natuurgebied. In de periode dat natuurbegraven mogelijk is, zorgt Natuurbegraven Nederland voor het beheer. Dat gebeurt op basis van een gezamenlijk opgesteld inrichtings- en beheerplan dat past bij de natuurvisie voor het gebied. Na deze periode neemt Natuurmonumenten het gebied weer in beheer, en beschermt de natuur tot in de eeuwigheid.

Wat betekent de komst van een natuurbegraafplaats voor de omwonenden?

Er verandert heel weinig. Het natuurgebied blijft openbaar toegankelijk. Om te zorgen dat niets afleidt van de natuurbeleving is alleen een liggend houten boomschijf toegestaan als grafmarkering. . Wel is het mogelijk dat bezoekers af en toe een uitvaart ceremonie zien. Direct aanwonenden krijgen te maken met een niet-significante toename van verkeer door de begrafenissen. De toegangswegen zijn daar op berekend.

Wat betekent de komst van een natuurbegraafplaats voor de bezoekers van het natuurgebied?

Een natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een gewoon natuurgebied, maar dan met tijdelijk een bijzondere extra functie. Als er een natuurbegraafplaats in een natuurgebied is, staat dat op het toegangsbord aangegeven. De natuurbegraafplaats is net als de rest van het natuurgebied, vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De graven zijn in veel gevallen niet zichtbaar, behalve door de eventueel aanwezige houten schijf. Wel kunnen bezoekers een uitvaartceremonie tegenkomen.

Hoe voorkomen jullie dat dieren menselijke resten opgraven?

Er is een wettelijk voorgeschreven minimale diepte voor een graf. Ook bij natuurbegraven volgen wij uiteraard die regels.. In Engeland, waar al veel langer natuurbegraafplaatsen bestaan, zijn geen specifieke problemen op dit gebied ervaren.

Waarom werken jullie samen met Natuurbegraven Nederland?

Natuurmonumenten kiest voor samenwerking met Natuurbegraven Nederland omdat zij het belang van de natuur voorop stellen en zich inzetten om de natuurkwaliteit van een gebied te verbeteren. Daarmee zijn zij een logische partner omdat ons gezamenlijke hoofddoel het beschermen van natuur in Nederland is. We verwachten een toename van het aantal soorten dieren en planten op plekken waar we een natuurbegraafplaats inrichten doordat we met de inkomsten extra kunnen investeren in het gebied. Natuurbegraven Nederland zorgt voor het beheer en onderhoud van het gebied in de periode dat natuurbegraven mogelijk is en Natuurmonumenten beschermt en onderhoudt het natuurgebied daarna tot in de eeuwigheid.

Wat verdient Natuurmonumenten hieraan?

Natuurmonumenten ontvangt een vergoeding van Natuurbegraven Nederland, zoals bij alle gronden die in erfpacht worden uitgegeven. Voor iedere natuurbegraafplaats maken we afspraken over de bijdrage die naar Natuurmonumenten gaat. We gebruiken dit geld om extra natuurprojecten in het gebied uit te voeren. Dat kan gaan om meer natuur, versterking van bestaande natuur of om meer of betere belevingsmogelijkheden.

Zijn er al natuurbegraafplaatsen geopend?

Natuurbegraven Nederland heeft drie natuurgebieden waar een laatste rustplaats in de natuur mogelijk is: Heidepol in Arnhem, de Maashorst in Schaijk en Schoorsveld in Heeze. Nadat de laatste uitvaart op deze plekken heeft plaatsgevonden draagt Natuurbegraven Nederland over aan Natuurmonumenten. Wij zorgen dan tot in de eeuwigheid voor het onderhoud en beheer van het gebied. In oktober 2019 is de vierde natuurbegraafplaats van Natuurbegraven Nederland geopend op Landgoed Mookerheide van Natuurmonumenten.

Op welke locaties komen natuurbegraafplaatsen?

Natuurmonumenten onderzoekt in verschillende provincies de mogelijkheden om natuurbegraafplaatsen te openen. Er zijn concrete plannen voor een natuurbegraafplaats op landgoed Huis ter Heide bij Tilburg.

Wat is de betrokkenheid van Natuurmonumenten bij de Bonnenpolder?

Natuurmonumenten werkt samen met Natuurbegraven Nederland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en een groep betrokken bewoners, ondernemers en overheidsorganisaties aan een ontwerp voor de Bonnenpolder. Doel is een passend ontwerp met meer ruimte voor natuur en behoud van het karakteristieke open polderlandschap. Een unieke kans om de natuur hier fors uit te breiden en te zorgen dat het polderlandschap intact blijft.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over natuurbegraven bij Natuurmonumenten? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier

logo