Aalkeetbuitenpolder

Nieuws uit Aalkeetbuitenpolder

  • Grutto in een Hollandse setting met een aantal koeien op de achtergrond.
    27 november 2019 | Natascha Hokke

    Weidevogelstand Midden-Delfland op peil

    De inzet van ruim 75 agrariërs in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland voor het weidevogelbeheer leverde dit seizoen een goed resultaat op. Afwijkend van de dalende landelijke trend blijft de stand van de weidevogels in Midden-Delfland en omgeving op peil dankzij de inspanningen van vele gebiedspartijen. Dit laten de weidevogeltellingen van 2019, uitgevoerd door Vogelwerkgroep Midden-Delfland in opdracht van Agrarisch Collectief Midden-Delfland, zien.

  • logo