Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurgebied Aalkeetbuitenpolder wordt geschikter voor bedreigde weidevogels

25 augustus 2022 | Natascha Hokke

Komende weken gaan machines aan de slag in de Aalkeetbuitenpolder bij Maasland om delen op te hogen. De maatregelen zorgen ervoor dat het beheer in het gebied voor boer en boswachter gemakkelijker uit te voeren wordt. Op deze manier wordt verruiging tegengegaan wat de Aalkeetbuitenpolder weer geschikter maakt voor bedreigde weidevogels zoals de oer-Hollandse grutte en tureluur. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland van Provincie Zuid-Holland.

Tureluur

Beheer door boer en boswachter

Boswachter bij Natuurmonumenten Lou-lou Sorries legt uit: “De Aalkeetbuitenpolder is erg nat, waardoor het beheer op sommige plekken moeilijk tot niet uit te voeren is met zwaar materiaal. Ook zijn er lage delen, die onbegaanbaar worden tijdens natte periodes.” Het beheer met landbouwmachines is nodig gezien de grootte van het gebied en het is de meest effectieve en gewenste manier om de vastgestelde natuurdoelen te behalen.

Verruiging tegengaan

“Dit is nu niet mogelijk”, vertelt boswachter Lou-lou Sorries. “Er is urgentie omdat we nu niet het maaisel kunnen afvoeren, waardoor er verruiging optreedt. De weidevogels vinden een steeds minder geschikte plek. Vooral het noordelijke deel kan erg nat en onbegaanbaar worden. Deze delen zullen wij ophogen met 625 m3 kleigrond. Daarnaast worden er in het zuiden van het perceel 3 dammen aanlegt, zodat er met materiaal gemakkelijker rondjes gereden kan worden over de natte percelen. Er zijn drie dammen in zeer slechte staat, deze moeten opgeknapt worden.”

Grutto in het grasveld

Werkzaamheden

Komende weken wordt de kleigrond per schip aangevoerd via de Boonervliet. Vervolgens wordt dit met een trekker en aanhanger naar het noordelijke deel van het perceel gebracht. Door het ophogen van de natte delen wordt het gebied voor boer en boswachter weer beheerbaar en kan zo aantrekkelijk gemaakt worden voor de weidevogels. De boswachters van Natuurmonumenten werken in dit gebied samen met biologische boer Jeroen van der Kooij van Hoeve Rust-hoff. Samen zorgen ze dat natuur en landbouw hand in hand kunnen gaan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Berkhout BV en zijn naar verwachting eind september afgerond.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter