Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vacatures Commissielid Fractie Natuurterreinen - Hoogheemraadschap van Delfland

22 juni 2023 | Juriaan van Leeuwen

Eind maart zijn in alle waterschappen nieuwe Algemene Besturen geïnstalleerd. Binnen ieder waterschap zijn er 2 Algemene Bestuurders die zich richten op de belangenbehartiging van de natuurterreinen binnen het werkgebied van het waterschap. Vanuit de fractie Natuurterreinen zijn we op zoek naar personen die de fractie willen komen versterken in de vorm van Commissieleden.

Vlietlanden

Het gaat hier met name om de natuurterreinen beheert door Natuur Monumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de particuliere leden van Hollands Particulier Grondbezit. Samen vormen deze 2 algemene bestuurders de fractie Natuurterreinen. Voor Hoogheemraadschap van Delfland zijn dit Jan-Willem Jannink en Stijn van Boxmeer.

Binnen Hoogheemraadschap van Delfland, maakt de fractie Natuurterreinen deel uit van de coalitie en is een van de Algemene Bestuurders ook Hoogheemraad. Een sterke positie om van daaruit invulling te geven aan het coalitie akkoord ‘Water voor mens en natuur’ en te zorgen dat er genoeg en schoon water beschikbaar is voor de natuur.

Vanuit de fractie Natuurterreinen zijn we op zoek naar personen die de fractie willen komen versterken in de vorm van Commissieleden. Commissieleden nemen namens hun fractie deel aan de vergaderingen van een van de drie commissies die Hoogheemraadschap van Delfland heeft:

 • Waterkwantiteit en Waterkwaliteit
 • Waterveiligheid en Waterketen
 • Bestuur, Financiën en Organisatie

Deze commissie bereiden de besluiten van het Algemeen Bestuur voor. De Commissies vergaderen circa 6 maal per jaar, typisch op een doordeweeks avond.

De Fractie Natuurterreinen zoekt op korte termijn drie Commissieleden. Wij streven naar beëdiging van onze commissieleden na het zomerreces.

Wat vragen wij?

 • Betrokkenheid bij het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland en bij voorkeur kennis van waterbeheer, waterkwaliteit en natuur
 • Bereidheid om de fractievergaderingen commissievergaderingen bij te wonen
 • Vaardigheid om de vergaderstukken te lezen en standpunten namens de fractie Natuurterreinen voor te bereiden.
 • Het vermogen om de standpunten in de vergadering naar voren te brengen
 • Een tijdinvestering van circa 12 dagen per jaar, inclusief de voorbereiding van vergaderingen, overleg, en deelname aan excursies of informatiebijeenkomsten.

Wat bieden wij?

 • Een mooie positie waarmee je kunt deelnemen aan de discussies over waterbeheer en waterkwaliteit in Delfland en aan verdiepende sessies om meer kennis te krijgen over de thematiek.
 • Een uitdagende werkomgeving waar je veel leert over het functioneren van waterschappen, en waar je werkt binnen de waterschapsdemocratie.
 • Er is een vaste vergoeding van circa 150 euro per vergadering. Daarnaast worden reiskosten vergoed en krijg je een iPad om vergaderstukken te ontvangen.

Meer informatie & reageren:

Jan-Willem Jannink (fractievoorzitter) – 06-50416289,
[email protected]

Stijn van Boxmeer – 06-81834088,
[email protected]

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter