Ga direct naar inhoud
Nieuws

MTB-routes in het Grenspark: update

08 december 2020 | Miranda Fieret

Grenspark Kalmthoutse Heide heeft in oktober samen met de partners Gemeente Woensdrecht, Gemeente Kalmthout, gemeente Essen, Gemeente Stabroek, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Evides Waterbedrijf , Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en Sport Vlaanderen een nieuw mountainbike netwerk geopend. Hoe is het nu net na de opening?

MTB Grenspark

Na de opening hebben we veel reacties ontvangen. Positieve reacties over de mooie uitdagende routes, maar ook veel vragen over onder andere de toegankelijkheid van het bos en de toertochten. Samen met alle partners en gebruikers willen we tot voor iedereen goede oplossingen komen.

De routes

Het Grenspark heeft in 2020 de vergunning gekregen om het MTB netwerk op te richten, binnen een streng gereguleerde context van Europees beschermde natuur. Het MTB netwerk bestaat uit vier routes: Stoppelbergen (6 km), Wildernissen (9 km), Staartse Heide (6,1 km) en Volksabdij (5,6 km).

In totaal levert dat 26 km single track op: smalle, en uitdagende paden met de nodige bochten en hoogteverschillen, maar niet te technisch. Zo kunnen veel mountainbikers er terecht.

De routes zijn gelegen in bosgebieden op plaatsen waar de natuur wel wat recreatiedruk aankan. Zo worden de kwetsbare heideterreinen in het rustgebied van Grenspark Kalmthoutse Heide ontlast.

Verbindingslus

Om de vier MTB routes vanuit diverse plaatsen te bereiken is in samenwerking met ‘Sport Vlaanderen’ een verbindingslus van ruim veertig kilometer aangelegd. Deze route loopt zowel over Belgisch als Nederlands grondgebied en vormt de ideale rit langs de prachtige natuur van Grenspark Kalmthoutse Heide. De route is in beide richtingen te volgen via de gele bebording. Op dit moment zijn we nog bezig met de optimalisatie van zowel de bebording van de gele route als de bebording van de vier aangelegde MTB routes.

Martin Groffen (voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide): “We hebben gemerkt dat er veel onrust is bij mountainbikers over de nieuwe routes en de communicatie over waar wel en niet gefietst mag worden. Ook wandelaars laten van zich horen omdat zij menen dat ze worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. De nieuwe structuur is er niet voor niets gekomen. Met de aanleg ervan, de onderhandelingen met alle partners heeft jaren geduurd, willen we de kwetsbare gebieden binnen ons park ontzien. Daar moet de natuur de overhand hebben en ongestoord haar gang kunnen gaan.”

Openbare wegen en paden

Op dit moment is het toegestaan te fietsen op de MTB routes en openbare wegen in de natuur. Deze wegen bieden ook de mogelijkheid om de route in te korten, sneller naar huis te keren bij pech, of om even af te wisselen tussen de intensieve routes en eenvoudiger paden. Om het voor alle gebruikers inzichtelijk te maken, zal er een kaart verspreid worden waarop precies te zien is in welke gebieden er gefietst mag worden. In de rustzone van het Grenspark en gebieden zoals onder andere het Moretusbos, Paalberg, Ossendrechtse Duinen en Defensie terrein is het niet toegestaan om te fietsen. In deze gebieden was het ook voor de MTB routes er waren al niet toegestaan om te fietsen.

Martin Groffen: “Er komt veel feedback over de routes. Over het algemeen zijn de reacties op de aangelegde routes zeer positief. Ze bieden duidelijk de kwaliteit die we vooropstelden met het project. Er worden nog wel problemen met signalisatie teruggekoppeld. We zijn nog niet helemaal klaar met de bebording waarop staat aangegeven welke route er gevolgd kan worden. Dat zijn zaken die we nu aan het afronden zijn zodat daar meer duidelijkheid komt. Naar aanleiding van de petitie die vele malen is gedeeld, is er een overleg geweest met een afvaardiging van de MTB’ers en een afvaardiging bij de bijzondere commissie, zeg maar het beslissende orgaan van Grenspark Kalmthoutse Heide. Het overleg met mountainbikers zelf zal in ieder geval verder gezet worden. We zullen met hen en de andere betrokkenen samen de kaart in detail bespreken.”

Handhaving

Wij willen benadrukken dat het niet ons doel is streng te handhaven door middel van beboeting. Wij willen dat alle gebruikers de kans en tijd krijgen om te wennen aan de routes en de regels in het gebied. Het is wel zo dat in de eerder genoemde gebieden, waar het echt niet is toegestaan om te fietsen er wel gehandhaafd kan worden. In deze gebieden werd er echter ook al gehandhaafd voordat de MTB routes er waren, omdat het toen ook al niet was toegestaan daar te fietsen.

Vignetsysteem

Eerder is gecommuniceerd dat vanaf 1 januari 2021 een vignet verplicht is op de vier aangelegde routes. Op dit moment zijn we nog aan het onderzoeken hoe we hier precies invulling aan gaan geven en of er eventueel alternatieve mogelijkheden zijn. Om deze reden hebben we besloten dat u nog tot 1 juli 2021 gratis gebruik kunt maken van de routes.

Toertochten

Traditiegetrouw vinden er jaarlijks diverse Belgische en Nederlandse MTB toertochten plaats in het Grenspark. Alle partners van Grenspark Kalmthoutse Heide willen graag ook in de toekomst mogelijkheden bieden aan lokale MTB-clubs om toertochten te organiseren. Clubs of organisatoren die een toertocht willen organiseren kunnen hiervoor de procedure zoals vroeger gebruiken. Zij vragen dus toestemming aan terreineigenaren.

Vrijwilligers helpen bij onderhoud

Grenspark Kalmthoutse wil uit monde van voorzitter Martin Groffen een woord van dank aan de vrijwilligers richten: “De routes vergen regelmatig onderhoud. Het kleinschalige onderhoud gebeurt door een enthousiaste ploeg van vrijwilligers, zelf allen enthousiaste mountainbikers. Zij zijn wekelijks in de weer met bladeren ruimen en bochten herstellen. Zij geven ook als eerste feedback over waar verbeterpunten zitten, veel dank daarvoor.”

Heeft u vragen of meldingen? Laat het ons weten via: https://grensparkkalmthoutseheide.com/mountainbike/

 

Miranda Fieret
Miranda Fieret