Wandelen

Wandelroute Fazant, vlak bij Hoogerheide

Wandelen

Wandelroute Fazant, vlak bij Hoogerheide

Wandel over de steilrand van de Brabantse Wal, door de polder en langs sloten. Bekijk de kleine stuwen en geniet van het uitzicht vanaf het panoramapunt. Je kunt Antwerpen zien liggen. In de herfst en winter is het pad aardig nat; laarzen zijn dan wel een aanrader!

Hondenlosloopveld

Aan de kant van de Zouteweg in Hoogerheide ligt een hondenlosloopveld, waar je hond heerlijk los mag rennen.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Welkom op de Brabantse Wal

Nederland staat bekend als 'plat' land, maar hier zie je dat dat niet altijd waar is. Deze abrupte verhoging in het landschap aan je rechterhand is de Brabantse Wal en aan je linkerkant ligt de Noordpolder van Ossendrecht. SteilrandDe Brabantse Wal strekt zich uit over kilometers afstand en ligt in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en een deel van Steenbergen en Roosendaal. Het meest opvallende is de scherpe overgang van de hoog gelegen zandgronden naar de laag gelegen zeekleipolders. Deze steilrand bereikt hoogtes van ongeveer 20 meter boven NAP. Hij is waarschijnlijk ontstaan door erosie van de rivier de Schelde en door de zee.Door de overgangen tussen hoog en laag, droog en nat, zand en klei, vind je hier een uniek landschap met bijzondere planten en dieren. Natuurmonumenten zet zich in om dit bijzondere landschap en de bijbehorende natuur te behouden en leefbaar te maken.

2Panoramatafel

Vanaf hier heb je mooi uitzicht over de Noordpolder en kun je goed speuren naar de fazant, waar deze route zijn naam aan dankt. Op de rand van deze panoramatafel lees je meer over de Noordpolder en de Brabantse Wal. Natuurmonumenten is trotse beheerder van de Noordpolder van Ossendrecht.De Noordpolder is een 'natte natuurparel' en is onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk, hét bloedvatenstelsel van de Nederlandse natuur. Dankzij dit netwerk kunnen planten en dieren zich makkelijk verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Soorten kunnen zich beter verspreiden en voortplanten.Om die natuurverbindingen ook hier te realiseren, ontwikkelt Natuurmonumenten in de Noordpolder vochtige en bloemrijke graslanden. De sloten worden ondieper gemaakt en er worden stuwen in geplaatst.Natuurmonumenten en Waterschap De Brabantse  Delta werken samen om de unieke natuur in de Noordpolder te herstellen. Ook typische poldervogels, zoals de tureluur, hopen we straks hier weer te zien.

3Knotwilgen

In het verdere vrij open landschap, valt deze knotwilgenrij wel op. Zulke hoge knotten zie je in de Noordpolder veel langs sloten en paden. Vroeger kwamen deze bomen veel meer voor, omdat de takken gebruikt werden voor bijvoorbeeld bezems, stelen en erfafscheidingen. De dikke knotten in de boomstammen, bieden in dit open landschap een rust-, schuil- en nestelplek voor veel vogels, zoals de steenuil en spreeuw.Natuurmonumenten knot de wilgen regelmatig om ze te behouden voor de toekomst. Zouden we de bomen niet jaarlijks onder handen nemen, dan worden de takken zo groot en zwaar dat de boom om kan vallen of inscheuren.

4Kwelwater

Als je in deze bocht in de sloot kijkt, dan zie je bruin water met een soort olielaagje. Dit water is niet vies, maar bevat kwel. Kwel is grondwater dat vanuit de hoge wal wordt opgestuwd naar de lage polder, waar het als schoon kwelwater aan de oppervlakte komt. Het grondwater in dit gebied is sterk ijzerhoudend; er zitten veel ijzerbacteriën in de bodem. Deze bacteriën hechten zich aan het water. Zodra dit water met ijzer uit de bodem aan de oppervlakte komt, vormt dit een filmlaagje (olie-achtig). Zodra dit filmlaagje in aanraking komt met zuurstof, ontstaat de bruine kleur.Daardoor lijkt het water soms op olie, echter als je je vingers erin steekt, dan breekt de filmlaag. Is het wel echt olie, dan blijft de olie aan je vingers zitten.

5Koepelbos

Het Koepelbos dankt zijn naam aan de koepel die ooit op de zuidwestelijke punt van dit bos stond. Vanaf dit punt heb je een mooi uitzicht over de Noordpolder.De huidige metalen koepel staat tussen beukenbomen die in een soort ronde staan. Deze beuken zijn vermoedelijk ooit als haagje geplant, maar later doorgeschoten. Deze beuken staan in de omgeving beter bekend als ’de zeven gezusters’.

6Spotplek

Vanaf dit punt heb je een mooi uitzicht over de Noordpolder. Je kunt hier allerlei vogels spotten, zoals de bruine kiekendief, blauwe reiger en buizerd. Deze laatste vogel komt trouwens in allerlei kleurschakeringen voor, van bijna helemaal wit tot donkerbruin.In het veld kun je misschien verschillende ganzen ontdekken en met wat geluk staat er ergens een ree in het veld of aan de bosrand!

7De Slag om Woensdrecht

Je loopt nu op een wandelpad dat langs de loopgraven voert die in de Eerste Wereldoorlog zijn aangelegd. In de Tweede Wereldoorlog werd hier de ‘Slag om Woensdrecht’ gestreden. Ietsje verderop staat een bord ‘Fluchwache De Bunt’ dat een onderdeel vormt van fietsroute ‘Slag om Woensdrecht’.Op de wal bouwden de Duiters twee schuilplaatsen. De manschappen hielden het vijandige vliegverkeer dat over de Noordpolder kwam aangevlogen in de gaten en seinden het dan door naar de verdedigingswerken in de omgeving.Voor meer informatie over fiets- en wandelroutes in dit gebied die een link hebben met de wereldoorlogen, kun je kijken op:  www.vvvbrabantsewal.nl/fietsen ofwww.vvvbrabantsewal.nl/zien-en-doen/fietsen/fietsroutes enwww.liberationroute.nl

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.