Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grootste eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam geopend

15 juni 2015 | Natascha Hokke

Het Midden-Delfland gebied heeft weer een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied dankzij het eco-aquaduct op de A4 Delft-Schiedam. Mensen en dieren kunnen nu gemakkelijk de A4 Delft-Schiedam oversteken.

Opening Ecoduct A4

Dit weekend is tijdens ‘Dag van de Bouw’ het 100 meter brede eco-aquaduct officieel geopend.

Goede inpassing van groot belang

De aanleg van de A4 liet bijna 60 jaar op zich wachten omdat de gevolgen voor de natuur te groot zouden zijn. Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten: "Van een drukke snelweg dwars door de natuur worden we natuurlijk niet blij. Maar als je die op deze manier inpast, is het een goed voorbeeld van hoe het wel moet. Zo blijft de natuur hier aantrekkelijk voor mens en dier." Vooral kleine reptielen, amfibieën en zoogdieren zullen gebruik gaan maken van het eco-aquaduct vertelt natuurbeheerder van Midden-Delfland Dirk Kunst: "Je moet vooral denken aan de kleintjes, zoals woelmuizen en marters. Maar ook juist vissen.''

Hermelijn

Hermelijn (Mustela erminea) - Ackerdijkse Plassen, Delft

Onderdeel van IODS

Het eco-aquaduct is een mooi voorbeeld van de landschappelijke inpassing van de nieuwe rijksweg in de omgeving van Midden-Delfland. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

Groene infrastructuur

Het eco-aquaduct bestaat uit 4 verschillende zones:

  • een natte zone
  • rietzone
  • graslandzone 
  • zone met beplanting

Deze zones lopen in elkaar over via een flauwe helling. Hierdoor ontstaan verschillende typen natuur dicht naast elkaar. De diversiteit aan soorten is daardoor groot. Het gaat bij dit eco-aquaduct vooral om amfibieën en kleinere zoogdieren zoals salamanders, rugstreeppad, modderkruipers en ook vissen. Ook de vogels uit het gebied krijgen hier hun plek. Via het eco-aquaduct kunnen dieren zich makkelijke verspreiden, aaneengesloten natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer planten en dieren leven.

Grote Modderkruiper

Ook voor wandelaars en kano's

Naast een mooie verbinding voor de dieren is tegelijkertijd ook het recreatiegebied van mensen vergroot. Het is toegankelijk voor kano’s en wandelaars kunnen over het eco-aquaduct wandelen via vlonders en bruggen.

Beleef Midden-Delfland

Ontdek het bijzondere natuurgebied Midden-Delfland tijdens een van de wandel-, fiets- of skeelerroutes.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter