Ga direct naar inhoud
Nieuws

Historisch slotenpatroon in Ackerdijkse Plassen is hersteld

24 maart 2015 | Natascha Hokke

Natuurmonumenten heeft in de Ackerdijkse Plassen het historisch slotenpatroon hersteld. Daarnaast zijn de sloten in het natuurgebied nu zo ingericht dat het waterpeil in heel het gebied beter te beheren is. Boswachter Stefan Soede is blij: “Nu de knelpunten zijn opgelost is het gebied op de toekomst voorbereid. Laat de weidevogels maar komen”.

Slotenpatroon Ackerdijkse Plassen

In 2013 startte Natuurmonumenten met de werkzaamheden. Het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen in Pijnacker kende één waterpeil. De veengronden in het gebied zijn de afgelopen honderden jaren gedaald, terwijl kleiruggen in het gebied niet gezakt zijn. Hierdoor kent het gebied verschillende hoogtes en dan is één waterpeil niet voldoende om het gebied naar wens te beheren. Voor de delen met bos stond het waterniveau te hoog terwijl het te laag stond voor de weidevogels. Maatregelen waren nodig.

Waterberging

Nu de inrichting van het gebied klaar is, zijn er door middel van enkele dammetjes en stuwtjes op zonne-energie vier waterpeilen (peilvakken) in het gebied gekomen. De aalscholverkolonie broedt in het bos van de Ackerdijkse Plassen. Dit water heeft een eigen niveau gekregen. En wanneer het extreem veel regent, kan hier ook extra water geborgen worden.

Aalscholverkolonie Ackerdijkse Plassen

Weidevogels

Het grasland waar de weidevogels lopen kent ook een eigen waterpeil. Hier gaat in het voorjaar het waterpeil omhoog. Dit is essentieel om bedreigde weidevogels als de grutto en tureluur in het gebied te behouden. Echter, zodra de weidevogels uitgevlogen zijn, gaat het waterpeil weer omlaag, zodat de boer er ook met de trekker doorheen kan rijden.

Roerdomp

Het waterpeil van de grote plas gaat met de seizoenen mee. In de zomer is het droger, dus lager, in de winter is het er natter dus hoger. Rondom deze grote plas liggen de rietvelden waar bijzondere rietvogels broeden. De roerdomp, blauwborst en rietzanger komen hier voor. Ook bij het plasje aan de uitkijksilo aan de achterkant van het natuurgebied kan het waterpeil nu geregeld worden.

 

Blauwbors Ackerdijkse Plassen

Natuurlijke oevers

De boswachters hebben in kaart gebracht waar er halverwege vorige eeuw sloten hebben gelopen, maar tussentijds zijn gedempt. Deze sloten zijn weer open gegraven. Ook zijn bij een deel van de sloten natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn geen steile slootkanten, maar een langzaam oplopende oever, waar zich slik gaat vormen. Dit is zeer interessant voor verschillende oeverlopers en weidevogels.

Tip van de boswachter

Boswachter Stefan Soede raadt iedereen aan om de wandeling of fietstocht rondom de Ackerdijkse Plassen te doen. “Vanaf het pad het je een prachtig zicht op de natuur van de Ackerdijkse Plassen. Nu de weidevogels terug zijn, kun je die gewoon zien broeden. Langs het pad staat een uitkijksilo, uitkijktoren én uitkijkhut, van waaruit je in alle stilte de vogels kunt bekijken”.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter