Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe natuur voor weidevogels in Midden-Delfland

14 december 2015 | Natascha Hokke

De laatste 9 hectare nieuwe natuur in Midden-Delfland is overgedragen aan Natuurmonumenten. Samen met de enkele weken eerder overgedragen 31 hectare is hiermee door de provincie Zuid-Holland een groot deel van de in totaal 100 hectare nieuwe natuur gerealiseerd tussen de Ackerdijkse Plassen en Vlaardingse Vlietlanden. Natuurmonumenten zal het gebied de komende jaren optimaal inrichten en beheren voor weidevogels.

Opvliegende grutto

Rekening houden met landschap, inwoners en natuur

Toen de A4 werd doorgetrokken door Midden-Delfland, zijn er afspraken gemaakt over de aanleg van nieuwe natuur. Programmadirecteur Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland vindt dat belangrijk: “De provincie investeert in de kwaliteit van het Midden-Delflandgebied, omdat het voor ons niet alleen belangrijk is dat de A4 wordt aangelegd, maar ook dat we de natuur de ruimte geven tussen de grote steden Rotterdam en Den Haag.” De directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel is daar blij mee: “Het is goed om te zien dat er bij het doortrekken van de weg rekening is gehouden met landschap, inwoners en de natuur. De nieuwe hectares zijn een belangrijke impuls voor de bedreigde weidevogels. Hun toekomst in Midden-Delfland ziet er weer beter uit.”

IODS Dirk Kunst en Jan de Jong

Jan de Jong van de provincie Zuid-Holland (links) en Dirk Kunst van Natuurmonumenten (rechts) in het gebied

IODS

In 2006 hebben het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties het convenant Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) afgesloten. Het convenant bevat diverse maatregelen om, naast de aanleg van de A4, ook de kwaliteit van natuur, landschap en recreatie in de regio Midden-Delfland te versterken. Eén daarvan is de realisatie van 100 hectare nieuwe natuur. Van deze 100 hectare ligt circa 40 hectare ten westen van de Schie, tussen Delft en het weidevogelreservaat Polder Noord-Kethel van Natuurmonumenten. Met de overgedragen 40 ha kan Natuurmonumenten het bestaande weidevogelreservaat uitbreiden, waardoor een groot aaneengesloten gebied ontstaat.

Kievit

Weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Het aantal weidevogels is de laatste tientallen jaren naar een kritisch punt gezakt. Door te investeren in geschikte weidevogelpolders kan het aantal succesvolle broedparen weer gaan stijgen. Goede vochtige weidevogelgraslanden hebben een open karakter en diverse vormen van graslandbeheer. Dit is perfect voor soorten als de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Ook eenden als de zomertaling en slobeend trekken naar deze gebieden.

In 2014 hebben vijf partijen, te weten LTO Noord, afd. Delflands Groen, Natuurmonumenten, ANV Vockestaert, Weidevogelwacht Midden-Delfland en KNNV afd. Delfland, een pact ondertekend om de weidevogelstand in en rond Midden-Delfland te verbeteren. Samen werken ze aan maatregelen die het gebied aantrekkelijk maakt voor weidevogels, om te broeden en hun jongen veilig groot te brengen.

Inpassing

De aanleg van de A4 liet bijna 60 jaar op zich wachten omdat de gevolgen voor de natuur te groot zouden zijn. Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten: "Van een drukke snelweg dwars door de natuur worden we natuurlijk niet blij. Maar doordat de A4 nieuwe natuur heeft opgeleverd voor weidevogels, is dit project een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Zo blijft de natuur hier aantrekkelijk voor mens en dier." 

Stap op de fiets en ontdek Midden-Delfland

Heb je zin om in de naderende kerstvakantie Midden-Delfland te ontdekken? Er is genoeg te doen! Kleed je warm aan en spring op je fiets. Vanuit Rotterdam of Delft fiets je zo de natuur in. Kijk hier voor alle routes

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter