Ga direct naar inhoud
Nieuws

Veel betere inpassing Blankenburgtunnel is mogelijk en verdient uitwerking

03 november 2014 | Natascha Hokke

Het besluitvormingsproces rond de Blankenburgtunnel heeft kansen laten liggen om tot een veel betere inpassing te komen. Die gemiste kans moet nu alsnog worden benut door een veel beter inpasbare variant van deze snelweg uit te werken.

Vlietlanden kinderen varen

Die oproep aan de Tweede Kamer die binnenkort over de Blankenburgtunnel debatteert, doen:

  • Natuurmonumenten
  • ANWB
  • LTO Delflands Groen
  • Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
  • Midden-Delfland Vereniging

Goede inpassing is noodzakelijk

Zoals de Blankenburgtunnel nu gepland is, zal deze grote schade aanrichten aan natuur, recreatie en landschap in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. Voor- en tegenstanders van de snelweg zijn het er over eens dat de aanwezige kwaliteiten van dit waardevolle gebied zo veel mogelijk behouden moeten worden. Een goede inpassing is daarvoor onontbeerlijk, maar wordt bemoeilijkt doordat Rijkswaterstaat er tot op de dag van vandaag vanuit gaat dat de weg vanwege veiligheid tegen overstromingen over een dijk heen moet.

Baardmannen

Waterveiligheid gegarandeerd én besparing Rietputten

Uit een door de organisaties opgevraagd rapport blijkt nu echter dat de waterveiligheid ook op andere manieren gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld door een verstevigde tunnel te maken of door middel van een schuif in de tunnel, waardoor de weg niet als een bult in het landschap komt te liggen en natuurgebied de Rietputten wordt gespaard. Zo kan de weg bijna over de volle lengte als tunnel worden aangelegd.

Veel beter ingepaste variant moet uitgewerkt worden

De organisaties zijn verbaasd dat deze informatie nu pas aan het licht komt. Eerder in het besluitvormingsproces had Rijkwaterstaat alternatieven voor waterveiligheid namelijk al afgeserveerd, onder andere omdat het te veel tijd zou kosten om die te onderzoeken. Nu blijkt dat er wel kansrijke alternatieven zijn, vinden de organisaties dat zo’n veel beter ingepaste variant van de weg ook uitgewerkt moet worden. Aangezien er nog lang geen definitief besluit over de aanleg van de weg is genomen, zien zij hier nog genoeg mogelijkheden voor.

Een veel beter inpaste variant zou uiteindelijk zelfs tijdswinst op kunnen leveren omdat deze naar verwachting op meer draagvlak in het gebied kan rekenen. Ook zou met deze variant voorkomen kunnen worden dat beschermde natuur wordt aangetast waardoor compensatie niet meer nodig is.

Op de hoogte blijven?

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter