Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zeldzame vlinders en libellen geteld in de Vechtplassen

22 februari 2021 | Tamara Overbeek

Bruin blauwtje, Groot dikkopje en Zwartsprietdikkopje. Het lijken wel namen uit een grappig sprookje, maar niets is minder waar. Deze zeldzame vlinders zijn in 2020 gezien in de Ankeveense Plassen, Horstermeer en Kortenhoefse Plassen. Maar ook de Gevlekte witsnuitlibel, een hele kwetsbare libelle, is hier aangetroffen. Dit is één van de diersoorten waarvoor de Vechtplassen is aangewezen als Natura 2000 gebied.

gevlekte witsnuitlibel

Kritische libellen

Het voorkomen van deze zeldzame dieren zegt iets over de kwaliteit van de natuur van de Vechtplassen. Ze zijn namelijk zeldzaam, omdat ze kritisch zijn. Zo komt de Gevlekte witsnuitlibel alleen voor in gebieden met voedselarm water met kwel én met een rijke watervegetatie. Bijvoorbeeld in trilveengebieden. Trilveen is een dun laagje land op water en is vrij zeldzaam geworden in Nederland, omdat het alleen voorkomt in voedselarme laagveengebieden. Het is dus heel belangrijk dat er zo min mogelijk verontreiniging en vermesting is. Andere libellen die geteld zijn in de genoemde gebieden zijn Bruine korenbout, Glassnijders en Vroege glazenmaker.

Bruin Blauwtje

Bruin blauwtje

Vlinders houden van rommelig

Vlinders worden heel blij van rommelig grasland met veel kruiden en bloemen. Hier vinden ze de nodige nectar, maar ook voortplantings‐ en/of overwinteringsplekken. Daarom maait Natuurmonumenten deze graslanden om de beurt en blijft een deel gewoon de hele winter staan.

Europese topnatuur

De Vechtplassen is een prachtig laagveengebied met open water, trilveen, veenmosrietland, vochtig hooiland, nat schraalland en hoog- en laagveenbossen. Dit zijn kwetsbare natuurtypen waarvoor Europa het dan ook heeft aangewezen als Natura 2000 gebied.

Zelf spotten?

Kom je deze vlinders en libellen graag zelf tegen? Wandel dan onze wandelroute door de Ankeveense Plassen, speur de oevers en bermen af en dan kom je er vast één tegen!

 

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek