Bantpolder

Nieuws uit Bantpolder

  • Grutto
    17 januari 2022 | Cynthia Borras

    Kwaliteitstoets Bantpolder afgerond

    In november 2021 heeft Natuurmonumenten het beheer van de Bantpolder tegen het licht gehouden. Via deze kwaliteitstoetsen evalueert Natuurmonumenten eens per zes jaar de ontwikkelingen in haar gebieden. In de kwaliteitstoets Bantpolder is vooral gekeken naar de effecten van het herstelproject uit 2014.

  • logo