Beekbergerwoud

Projecten in Beekbergerwoud

  • Beekbergerwoud
    Project

    Natuurherstel Beekbergerwoud

    Ten zuidoosten van Apeldoorn is Natuurmonumenten hard aan het werk om een nat bos te maken: het Beekbergerwoud. Ooit lag hier een oerbos dat het landschapsbeeld bepaalde. In 1871 werd dit oerbos geveld en zal niet meer terugkomen.

  • logo