Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel beschermde natuur

11 maart 2021 | Anouk Ballot

Landgoed Beekvliet ligt tegen het bijzondere N2000 gebied Stelkampsveld aan. Samen herbergen ze een schat aan zeldzame planten- en diersoorten. Helaas gaat het niet goed met de natuur in het gebied. Gelukkig kunnen we hier wel wat aan doen! Om de bijzondere natuur en biodiversiteit te behouden en versterken, gaan we hier aan de slag. De uitvoering van de herstelmaatregelen start begin 2021 en loopt tot begin 2022.

boomkikker

Bijzonder beekbegeleidend bos

Natte bossen zijn er in Nederland steeds minder. Voor landbouw en bewoning is de afgelopen decennia de grondwaterstand verlaagd en wordt water aan het gebied onttrokken. Grote delen van de Achterhoek kampen hierdoor met droogte. Dankzij een intensief proces kunnen we hier het tij iets keren. De bossen langs de Oude Beek mogen weer natter worden. Dankzij het afplaggen van de voedselrijke bovengrond in de grote wei en het graven van enkele poelen, klinken hier bovendien straks de boomkikkers weer.

Wat doen we nu?

Bij het afgraven komt grond vrij, waarmee we enkele landbouwpercelen ophogen. Verspreid over het gebied worden bomen en struiken verwijderd, onder andere voor het herstellen van vennen en het oorspronkelijke landschap. Op andere plekken planten we weer bomen en struiken terug. Voor bezoekers op Beekvliet komt een kleine parkeerplaats, zodat parkeren tussen bomen straks hopelijk tot het verleden behoort. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond gaan we het grondwaterpeil verhogen.

Leefgebieden verbinden

De oppervlakte en de kwaliteit van de vochtige graslanden en de heiden zijn straks toegenomen én de leefgebieden van zeldzame planten- en diersoorten zijn met elkaar verbonden. Het resultaat is weerbaarder natuur.

 

Kijk voor meer informatie over het Natura 2000-gebied Stelkampsveld op de website van Provincie Gelderland, www.gelderland.nl/stelkampsveld.

Anouk Ballot
Anouk Ballot