Ga direct naar inhoud
Nieuws

Sterrenbos landgoed Beekvliet beter zichtbaar

18 november 2023 | Jantine Wesselink

Het sterrenbos op landgoed Beekvliet, bij Barchem is in opdracht van Natuurmonumenten weer beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Aannemer Ten Elsen heeft daarvoor overgroeiende takken weggezaagd en de bermen gemaaid. De ster heeft zeven assen, die vanuit het hart weer mooi zichtbaar zijn. Natuurmonumenten brengt hiermee het landgoedkarakter en de historie weer meer tot leven.

sterrenbos Beekvliet weer goed zichtbaar

Unieke landgoedbeheer voor de Achterhoek

Landgoed Beekvliet  is een natuurparel in een cultuurhistorisch landschap met akkers, weilanden, bos en een rijke flora- en vogelwereld. Het ademt de sfeer van een plek van vroeger. De historie van Beekvliet gaat terug tot de 14e eeuw, toen de boerderij ’t Entel voor het eerst werd genoemd. Rondom deze boerderij zijn in het midden van 18e eeuw statige lanen aangelegd en een wandelbos. Dit bos bestaat uit een complex patroon met zichtlijnen en wandelpaden welke op een aantal plekken bij elkaar komen in een stervorm.

Deze vroege landgoedaanleg is uniek voor deze omgeving en is in de basis zeer goed bewaard gebleven. Deze geschiedenis proberen we zichtbaar te houden.

We streven naar een combinatie tussen een verzorgd en statig beeld enerzijds en een natuurlijk beeld anderzijds.

Buren, pachters en geïnteresseerden denken mee over de toekomst van landgoed Beekvliet - locatie sterrenbos (juni 2023)

Buren, pachters en geïnteresseerden denken mee over de toekomst van landgoed Beekvliet - locatie sterrenbos (juni 2023)

Toekomst Beekvliet

Momenteel werkt Natuurmonumenten in samenwerking met buren, pachters en  omgeving aan de Gebiedsvisie Beekvliet. Hierin staat de ambitie voor de komende 18 jaar beschreven. Voor de natuur, de gebouwen, de landbouw en de beleving.

Zelf zien

Wil je het sterrenbos zelf zien? De blauwe wandelroute op Beekvliet van 5 kilometer voert je er doorheen. De start is bij de parkeerplaats van Natuurmonumenten op de hoek Enteldijk-Beekvliet.

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink