Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wat je weten moet over Landgoed Beekvliet

20 oktober 2022 | Jantine Wesselink

Landgoed Beekvliet bij Barchem is een natuurparel in een cultuurhistorisch landschap met akkers, weilanden, bos, singels en een rijke flora- en vogelwereld. Het ademt de sfeer van een plek van vroeger. Boswachters van Natuurmonumenten vertellen je meer over dit prachtige natuurgebied.

wandelroute Beekvliet

Dwaal door coulisselandschap en bijzonder nat bos

Landgoed Beekvliet is een typisch kleinschalig coulisselandschap. Een landschap met veel afwisseling. Na elke bocht kom je als het ware in een ander coulisse, als een soort toneeldecor.

Ook vind je er natte bossen. Die worden in Nederland steeds zeldzamer en heten ook wel broekbos. Ze zijn niet alleen landschappelijk fantastisch, deze bossen hebben ook een hoge natuurwaarde. Zo leven er bijvoorbeeld kleine ijsvogelvlinder, wielewaal en levendbarende hagedis.

Wielewaal

Poelen voor de boomkikker en meer bloemenpracht

Het is magisch om in de voorjaarsschemering het typische kek-kek-gekwaak van de boomkikker opeens te horen. Of om een glimp op te vangen van de gifgroene meesterklimmer. De boomkikker hoort bij Beekvliet. Natuurmonumenten zorgt voor een veilig huis. Zo zijn er op Beekvliet extra poelen gerealiseerd.

In het naastgelegen Natura 2000-gebied Stelkampsveld van Staatsbosbeheer zie je hoe het Achterhoekse landschap er vroeger uitzag. Vanaf het vlonder heb je goed zicht op de lager gelegen delen. Een nat gebied met afwisseling van vennen, heischrale- en blauwgraslanden en heide. Langs de rand van het Stelkampsveld liggen op de hoger gelegen delen juist de kampen (oude akkers) door bosranden omzoomd. In het Stelkampsveld komen nog veel zeldzame planten voor, zoals de klokjesgentiaan, parnassia, verschillende orchideeën, spaanse ruiter en wolfsklauwmos.

De Natura 2000-gebieden zijn de topnatuurgebieden van Europa, in de zin dat hier veel bijzondere planten en dieren voorkomen. Ook bedreigde soorten. Door deze gebieden extra te beschermen, te verbeteren en met elkaar te verbinden, krijgt de natuur meer kans. Stelkampsveld/Beekvliet is een van de 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland.

Boomkikker op pad

Wandelen door oeroud Achterhoeks landschap

Boswachters van respectievelijk Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben twee gemarkeerde wandelroutes uitgezet, die ook prima te combineren zijn. De blauwe route (5 km) start vanaf de nieuwe parkeerplaats op de kruising Enteldijk/Beekvliet. Een route door het fraaie Achterhoekse coulisselandschap.

De gele route (7 km) start vanaf de parkeerplaats aan de Lebbebruggedijk. Deze gaat via het trekveer over de Slinge naar het hart van het gebied, Stelkampsveld. Voor bloeiende orchideeën en andere bijzonder flora, is een bezoek tussen juni en augustus aan te raden.

Kempische heideschapen (Staatsbosbeheer)
2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink