Natuurgebied

Beekvliet

  laan Beekvliet

  Welkom op Beekvliet

  Wandel of fiets heerlijk rond op Beekvliet, een parel tussen Barchem en Borculo. Geniet van dit landgoed in een landschap van boerengrond, bos, singels, paddenstoelen en insecten. Kortom, gevarieerde natuur.

  Anouk Ballot
  Anouk Ballot

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Beekvliet
 • Over het gebied

  Landgoed Beekvliet, parel tussen Barchem en Borculo ligt prachtig in een landschap met akkers, weilanden, bos, singels, paddenstoelen en insecten. En we maken het nog mooier!

  Oude zomereiken in het bos

  In het bos staan veel oude zomereiken die rond 1840 zijn aangeplant. Langs de laan naar huize Beekvliet staan zelfs enkele oudere exemplaren.

  zomereik

  Zomereik

  Natuurherstelproject

  Op het aan Beekvliet grenzende natuurgebied Stelkampsveld wordt een groot natuurherstelproject uitgevoerd. Ook delen van Beekvliet zijn hierbij betrokken. De van oorsprong natte en schrale natuur van dit gebied, met natte heide en heischrale graslanden, staat onder druk. Om de natuur weerbaarder te maken, is het nodig om de verdroging tegen te gaan en de bloemrijke vochtige graslanden en heidegebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Zo kunnen we de zeldzame planten, zoals gevlekte orchis, klokjesgentiaan, parnassia en wolfsklauwmos beschermen. De werkzaamheden duren tot begin/half 2022.

  gevlekte orchis

  Gevlekte orchis

  Kansrijke natuur

  Vanwege de bijzondere en kansrijke natuur van Beekvliet/Stelkampsveld ishet gebied aangewezen als Natura 2000 gebied. En dus een gebied met binnen Europa heel waardevolle natuur. Waarvoor we ons hard maken om deze te behouden. Vandaar de plannen om hier een natuurherstelproject uit te voeren. Initiatiefnemer van het project is provincie Gelderland, deze voert het project uit in samenwerking met de beheerders van Stelkampsveld en Beekvliet – resp. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten – waterschap Rijn en IJssel en de gemeenten Berkelland en Lochem.

  jeneverbes

  Jeneverbes

  Afplaggen

  Door op een aantal plekken de voedselrijke bovenste bodemlaag te verwijderen krijgen bijzondere en bedreigde soorten planten en dieren weer nieuwe levenskansen. Het zijn soorten die op een voedselrijke bodem snel worden verdrongen door snelgroeiende, algemeen voorkomende soorten. Door het afgraven zal de bodem bovendien natter worden. In de grote wei op Beekvliet graven we bovendien 2 grote poelen. We verwachten hiermee een mooi leefgebied voor boomkikkers te realiseren.

  Wil je meer weten over het project en welke resultaten het zal opleveren? Bekijk dan de uitzending van omroep Gelderland of kijk op gelderland.nl/stelkampsveld.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

   Ingang Beekvliet Borculoseweg
  • 0575 55 55 60
  • Beekvliet ligt langs de Borculoseweg bij Barchem. Het gebied is goed te bereiken met de fiets maar er is geen gelegenheid om te stoppen met de auto. Parkeer vanuit Barchum op de Maandagsdijk, ga terug naar de Borculoseweg en vervolg die naar het oosten. De toegang tot het gebied bevindt zich na een kleine 800 meter links. Parkeer vanuit Borculo en Overberkel aan de noordkant van de Berkel bij de parkeerplaats bij de Berkelstuw.

  Huisregels

  Direct naar

  logo