Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gebiedsvisie 2041 landgoed Beekvliet klaar

07 juni 2024 | Jantine Wesselink

De Gebiedsvisie 2041 voor het Natuurmonumentengebied Beekvliet is klaar. Een afwisselend en levend landgoed vlakbij Barchem (gld). Een natuurparel in een cultuurhistorisch landschap met akkers, weilanden, bos en een rijke flora- en vogelwereld. Het ademt de sfeer van een plek vol historie. Boswachters van Natuurmonumenten Achterhoek hebben de visie samen met buren en betrokken opgesteld. Hier volgen de hoofdlijnen in het kort.

Gebiedsvisie Beekvliet uitgelegd in een vlog

Vooruit kijken in een dynamische tijd

In een Gebiedsvisie beschrijft Natuurmonumenten de toekomst van het landgoed voor de komende 18 jaar. Vooruit kijken tot in 2041 in deze dynamische tijd, dat is best een opgave gebleken. Er speelt zoveel tegelijkertijd met vele belangen die meegewogen moeten worden. Als organisatie staat Natuurmonumenten niet alleen voor natuurbescherming, maar ook voor behoud van erfgoed, recreatieve beleving en een gezonde exploitatie. Daarnaast werken wij aan draagvlak voor ons werk en willen wij een goede buur, verhuurder en verpachter zijn. 

“We zien nu al hele mooie ontwikkelingen op landgoed Beekvliet en dat biedt heel veel hoop voor de komende 18 jaar”

Peter Muileman, gebiedsboswachter Beekvliet Natuurmonumenten

Boswachter Peter Muileman legt in onderstaande video uit aan welke hoofdlijnen we de komende 18 jaar gaan werken op landgoed Beekvliet.

 

Gebiedsvisie Landgoed Beekvliet

Buren en betrokkenen denken mee

Op woensdag 21 juni 2023 en in enkele andere gesprekken konden buren en betrokken van landgoed Beekvliet meedenken over de visie. Het was mooi te merken dat ook zij een sterke band hebben met het gebied en de globale toekomstvisie onderschreven. De meesten van hen wonen, werken of komen te wonen op of om het landgoed. Daarom waarderen wij hun mening enorm. 

Buren, pachters en geïnteresseerden denken mee over de toekomst van landgoed Beekvliet - locatie sterrenbos (juni 2023)

Buren en betrokkenen denken mee over de toekomst van landgoed Beeklviet

Veerkracht natuur

Recentelijk is er samen met partners op en rond landgoed Beekvliet en het naastgelegen Stelkampsveld hard gewerkt aan de Natura 2000 herstelopgave. Daarbij is ook de recreatieve inrichting en zonering aangepakt. De eerste prille natuurresultaten zien we in het veld al terug, zoals bloeiende klokjesgentiaan en zonnende boomkikkers op plekken waar dat voorheen niet het geval was. Dat biedt hoop voor de toekomst. We hopen de lijn met goed beheer vast te kunnen houden. 

Droogte aanpak

Een grote uitdaging voor de toekomst blijft het herstel van het watersysteem. Want dan kunnen we extremen als gevolg van klimaatverandering beter opvangen. Natuurmonumenten doet dat via het samenwerkingsverband ‘Droogte Aanpak Achterhoek’ en hier op Beekvliet door samen met Waterschap Rijn en IJssel verder te werken aan het opzetten van het grondwaterpeil.

Klokjesgentiaan

eerste prille natuurresultaten zien we in het veld al terug, zoals bloeiende klokjesgentiaan

Vroege landgoedaanleg

De historie van Beekvliet gaat terug tot de 14e eeuw, toen de boerderij ’t Entel voor het eerst werd genoemd. Rondom deze boerderij zijn in het midden van 18e eeuw statige lanen aangelegd en een wandelbos. Dit bos bestaat uit een complex patroon met zichtlijnen en wandelpaden welke op een aantal plekken bij elkaar komen in een stervorm. Deze vroege landgoedaanleg is uniek voor deze omgeving en is in de basis zeer goed bewaard gebleven. Deze geschiedenis proberen we zichtbaar te houden, ook in de toekomst.

Gezonde en natuurinclusieve landbouw

Op een landgoed hoort een gezonde landbouw thuis. Natuurmonumenten heeft als ambitie dat deze landbouw zoveel mogelijk circulair en natuurinclusief is. Een mooie uitdaging om samen met de lokale pachters de schouders onder te zetten. Voor een levend landgoed, een goed inkomen voor de boerengezinnen en een plus op de biodiversiteit.

Landgoed Beekvliet in een notendop

Onderstaand figuur geeft (de toekomst van) landgoed Beekvliet weer in een notendop

Beekvliet in een notendop

Landgoed Beekvliet in een notendop

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink