Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ruimte voor orchideeën, boomkikkers en kleine ijsvogelvlinders in Beekvliet

10 juni 2022 | Jantine Wesselink

De afgelopen jaren hebben we samen met vele anderen hard gewerkt aan ontwikkeling en herstel van de bijzondere natte natuur op landgoed Beekvliet, met het bekende deelgebied Stelkampsveld. Dit Natura 2000-gebied en ligt tussen Barchem en Borculo. Het landgoed is zeer gevarieerd en wordt beschermd en beheerd door meerdere eigenaren, waaronder Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

boomkikker

We deden alles met als doel om het leefgebied van de zeldzame planten- en diersoorten te versterken, de oppervlakte te vergroten en het gebied natter en minder voedselrijk te maken. Ook zijn er nieuwe wandelroutes en verbeterde fiets- en wandelpaden. Partners in dit project zijn provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

Van plannen maken tot uitvoering en natuurherstel

In 2016 is begonnen met de maatregelen uit het eerste Natura 2000-beheerplan voor Stelkampsveld op landgoed Beekvliet. Het is wettelijk verplicht om de natuur in het gebied te beschermen, herstellen, uit te breiden en verder te ontwikkelen. In 2022 was het werk voor deze maatregelen klaar. De natuur is nu beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals langdurige droogte en stikstof. Maar de bijzondere soorten planten en insecten in Stelkampsveld blijven alleen behouden met een heel zorgvuldig beheer, ook in de toekomst. Dus klaar zijn we nooit. 

Samenwerken aan natuur- en systeemherstel

Samen met onze partners werkten we de afgelopen jaren in het gebied. Zo is bijvoorbeeld de voedselrijke bovenlaag van de natuurpercelen afgegraven en zijn de oude hoger gelegen akkers hersteld. Bos heeft hier ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van vochtige bloemrijke graslanden, afgewisseld met vennen en droge en natte heideterreinen. Voor de bomen die zijn verdwenen, zijn elders in de Achterhoek nieuwe geplant.

Om het (grond)water in het gebied vast te houden, zijn sloten ondieper gemaakt of gedempt. Daarvoor werd ook buiten het Natura 2000-gebied gewerkt. Waar nodig zijn in de omgeving landbouwpercelen opgehoogd om ongewenste vernatting te voorkomen. Daarnaast zijn kelders en muren van woningen behandeld tegen mogelijke vochtschade.

Beekvliet

Genieten in de natuur

Nu deze werkzaamheden klaar zijn, kan de natuur zich langzaam gaan herstellen en kunnen de nieuw ingerichte terreinen zich gaan ontwikkelen. Een landschap van nat naar droog, met poelen, vochtige bloemrijke graslanden, heide en natuurakkers. Met kwakende boomkikkers en dat blauw kleurt van bloeiende klokjesgentianen en orchideeën. Met mooie wandelroutes, verplaatste en opgeknapte parkeerplaatsen en fiets- en wandelpaden. Aan de rand van het meest kwetsbare gebied is nu een uitzichtvlonder. Vanaf dit punt heeft u een prachtig uitzicht over Stelkampsveld. In juni, juli en augustus kunt u er genieten van allerlei bloeiende planten.  

Natuurontwikkeling volgen

Het is belangrijk om te weten of de maatregelen van de afgelopen jaren ook het gewenste effect hebben op de natuur. Tijdens het jaarlijkse veldbezoek aan het Natura 2000-gebied Stelkampsveld kijken ecologen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provincie hoe de stikstofgevoelige natuur zich ontwikkelt. Ze bepalen dan of er moet worden bijgestuurd; zijn aanvullende maatregelen nodig of moet het beheer worden aangepast?

Grootste bedreiging van de Nederlandse natuur

Wij voeren natuurherstelmaatregelen uit om de schade van stikstof te herstellen. Maar zolang de stikstofuitstoot niet omlaag gaat, is het dweilen met de kraan open. Daarom pleiten we nadrukkelijk, zowel voor als achter de schermen, voor het verminderen van de uitstoot aan de bron. De natuur kan niet langer wachten. Lees meer over onze aanpak stikstofschade in de natuur>> 

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink