Stikstof en natuur

De natuur lijdt ernstig onder de overmaat aan stikstof, droogte en klimaatverandering. Soorten sterven uit of verdwijnen uit Nederland. Die achteruitgang moet stoppen. We moeten nu natuurherstelmaatregelen nemen om de natuur robuust te maken en te laten overleven. De natuur kan niet langer wachten.

Te veel stikstof in Kampina

Te veel stikstof brengt de natuur in gevaar

Elke dag stoten de landbouw, de industrie en het verkeer stikstof uit. Dit slaat neer op de grond en zorgt voor een overmaat aan stikstof voor planten. Enkele plantensoorten gaan daar heel hard van groeien, en verdringen veel andere planten. Bovendien verzuurt de bodem, wat als vergif werkt voor de natuur. Zo verliezen we in Nederland langzaam maar zeker allerlei plantensoorten. En ook de dieren die afhankelijk zijn van die planten.

Aanpak stikstofschade in de natuur

Welke herstelmaatregelen we nemen, hangt af van het gebied. Sommige maatregelen zijn niet anders dan ons reguliere beheerwerk, maar moeten we nu -door de overmaat aan stikstof- vaker doen.

Bekijk de projecten

Wat vindt Natuurmonumenten?

De stikstofproblematiek houdt Nederland op slot en de natuur kwetsbaar. Wij nemen maatregelen om natuur te herstellen, maar je kunt niet blijven plaggen. De stikstofkraan moet ook dicht. Daarom pleiten wij bij overheid en politiek voor vermindering van stikstofuitstoot.

Bekijk ons standpunt

Overheidsbeleid

De overheid wil dat in 2030 minimaal 50% van de stikstofgevoelige natuur onder een veilige stikstofgrens is. Dit moet bereikt worden door de natuur te versterken en maatregelen te nemen bij de bron. Lees hier meer over het stikstofbeleid in Nederland.

Lees meer

Wat is stikstof?

Te veel stikstof is slecht voor de natuur en onze gezondheid. Lees hier wat stikstof is en waarom te veel stikstof een probleem is voor onze samenleving.

Lees meer

Meer weten

Nieuws over stikstof en natuur

logo