Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Kom weidevogels kijken in Ottershagen

22 maart 2016 | Geeke Remmelts

Geniet van de lente tijdens een fietstocht in Beneden-Dinkeldal in Twente.

Kom weidevogels kijken in Ottershagen

<h3>Uniek in Overijssel</h3>
<p>Ottershagen is een rijk weidevogelgebied. Vrijwel alle soorten die in zo’n gebied thuishoren, komen er voor. Kievit, scholekster, grutto, gele kwikstaart en slobeend broeden er in grote dichtheden. Dat is uniek in Twente en zelfs in heel Overijssel. Tureluur, veldleeuwerik en kemphaan laten zich geregeld zien.</p>
<h3>Fietsroute</h3>
<p>Tijdens een fietstocht van zo’n 25 kilometer kom je langs de vogelkijkhut in dit bijzondere natuurgebied. Deze vogelkijkhut in Ottershagen biedt een prachtig uitzicht over de omgeving.</p>
<p><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/beneden-dinkeldal/erfgoed-… Erfgoed Bossem ligt de fietsroute Hazelbekke en Beneden-Dinkeldal klaar!</a></p>

placeholder

<p>Beneden-Dinkeldal, Twente, Noordoost Twente, Overijssel, Nederland, Europa<strong>Fotograaf</strong>: Andries de la Lande Cremer<strong>Bron</strong>: Natuurmonumenten<br /></p><h3>Nat gebied</h3>
<p>Ottershagen is onderdeel van Beneden-Dinkeldal. Dit natuurgebied is het laagst gelegen stukje Noordoost-Twente. In de jaren vijftig werd het natte gebied ontwaterd, ontgonnen en geschikt gemaakt voor de landbouw. Bijzondere vogels als roerdomp en waterral verdwenen. Natuurmonumenten bracht de oude natuurwaarden terug. Nu trekken de vochtige weilanden en ondieptes van Ottershagen weer allerlei moeras- en weidevogels aan.</p>

placeholder

<p><strong>Bron</strong>: Natuurmonumenten</p>

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven