Ga direct naar inhoud
Nieuws

Topjaar voor weidevogels Beneden Dinkeldal

17 februari 2021 | Simone Damhof

Blije boswachters in Twente. Het plasdras-gebied Ottershagen werd vorig jaar de kraamkamer van een groot aantal weidevogels. Inmiddels inventariseerden we alle gegevens en de toename ten opzichte van de weidevogelstand in 2017 is spectaculair te noemen.

kievit

Lang gras met kruiden

We spitsten het beheer van de graslanden toe op de weidevogels. We maaiden laat zodat er lang gras met veel kruiden bleef staan. We zaaiden ook kruiden bij. Dit leidde tot een succesvol resultaat. We zagen een toename van vogelsoorten die daarvan houden: grutto, tureluur en graspieper, veldleeuwerik & gele kwikstaart.

Spectaculair: verdubbeling broedparen

De soorten weidevogels die van kortere vegetatie horen zijn stabiel gebleven. De toename van grutto en tureluur ten opzichte van de tellingen in 2017 is spectaculair: een verdubbeling van de aantallen broedparen. Ook zijn er meerdere jongen groot geworden en uitgevlogen, dat is een resultaat wat we 3 jaar geleden niet hadden durven hopen.

vogelkijkhut ottershagen

Vanuit de Vogelkijkhut Ottershagen kun je weidevogels spotten.

Beneden Dinkeldal doet niet onder voor weidevogelgebied Noord-Holland

We bewerkten het grasland beperkt,  stalmest reden we vroeg uit, we zorgend voor extensieve voor- en nabeweiding. We zorgden voor goed waterbeheer met een plasdras-kern en plaatsten een raster tegen predatie. Met positief gevolg. De resultaten van het Beneden Dinkeldal uit 2020 kunnen worden vergeleken met een topjaar van een weidevogelgebied uit Noord-Holland, dat is een mooie opsteker!

Weidevogels spotten

Je hebt in april, mei en juni de meeste kans om de verschillende vogelsoorten te spotten in het gebied. Een goed uitkijkpunt is de vogelkijkhut aan de Kerspelweg. Breng je verrekijker mee en kijk of je de soorten kan spotten die op het informatiepaneel staan. Vanaf erfgoed Bossem kun je de weidevogelsafari kaarten vragen, je haalt er de fietstocht op of je download de fietstocht hier. 

Simone Damhof
Simone Damhof