Ga direct naar inhoud
Nieuws

De vogelsoorten van de Beningerslikken

06 februari 2023 | Dionne Schouten-Heinrici

Er is vorig jaar flink wat getuurd en geteld tijdens de broedvogelinventarisatie in de Beningerslikken (met dank aan KNNV, afdeling Hollandse Delta). Welke soorten komen hier voor die je met een beetje geluk tijdens een wandeling kunt horen of zien?

Wintertaling

We kunnen je vertellen dat het er aardig wat zijn. Er zijn maar liefst 62 soorten geteld. Een stijging ten opzichte van 2016, toen er 53 broedvogelsoorten zijn waargenomen. Nieuw te ontdekken vogels in de Beningerslikken zijn de knobbelzwaan, zomertaling, slobeend, middelste zaagbek, waterral, waterhoen, holenduif, spotvogel, bontbekplevier, turkse tortel en de grote bonte specht. Daarentegen lijken een paar soorten het gebied te hebben verlaten. Zo zijn de kleine plevier en de braamsluiper niet geteld. De grutto laat zich nog steeds zien in het gebied, alleen blijft het aantal ver onder peil. De graspieper en de rietzanger nemen daarentegen juist flink toe in aantallen.

Overvliegende zeearend

Ook voor roofvogels is dit een aantrekkelijk gebied met voldoende voedsel. De bruine kiekendief en de buizerd zijn al langere tijd bekend in de Beningerslikken. De laatste jaren weet ook de havik hier zijn weg te vinden, net als de torenvalk en de sperwer. Met een beetje geluk kun je een zeearend over zien vliegen. Er is namelijk een nest aan de andere kant van het Spui, in de Korendijkse Slikken.

Aantrekkelijk nat gebied

Het is de moeite waard om even in te zoomen op het deelgebied Spuimond West, het gedeelte waar onze wandelroute doorheen gaat. Dit voormalige akkerland is een aantal jaren geleden aangekocht en ingericht als nat gebied dat heel vaak overstroomt door het Spui en Haringvliet. Daarmee is het een ideale leefomgeving voor tal van watervogels en steltlopers zoals de wintertaling en bontbekplevier.

Landleven

Natuurlijk struinen er ook diverse zoogdieren in de rondte. De ree is in nagenoeg hetzelfde aantal waargenomen, net als de bever en de haas. Het aantal vossen kent een stijging, mede doordat er drie welpen zijn gesignaleerd. 

Bovenstaande is slechts een korte samenvatting van wat je allemaal in de Beningerslikken tegen kunt komen. Er is uiteraard nog veel meer moois te zien! Ontdek het zelf tijdens de vijf kilometer lange wandeling die we hebben uitgestippeld.

Bron: Broedvogelinventarisatie 2022 Beningerslikken, KNNV afdeling Hollandse Delta.

Dionne Schouten
Dionne Schouten-Heinrici

Boswachter Communicatie en Beleven