Ga direct naar inhoud
Nieuws

Pad Boerskotten gesloten

20 april 2021 | Simone Damhof

De natuur is een grote kraamkamer op dit moment. We besloten daarom om een pad af te sluiten. Het betreft het pad in Boerskotten dat naar het ecoduct leidt. We constateerden veel verstoring en we gunnen de dieren rust tijdens hun kraamperiode. Nu kunnen ze ook rustig de A1 over.

boerskotten

Geen doorgang

We merken dat dit rustgebied erg onrustig wordt en constateren dat ook  ruiters, MTB'ers en zelfs crossmotoren dit pad gebruiken. We gunnen hier de gebiedsbewoners hun rust. Juist nu, in het broedseizoen. Ze kunnen het zelf niet vragen, daarom vragen wij het voor hen. 

Kraamkamers

In de lente zijn onze gebieden echte kraamkamers. Reegeiten krijgen hun kalveren. Hazen hebben jongen. Vogels broeden. Veel recreanten kunnen het broeden verstoren. Vogels verlaten het nest en eieren gaan verloren. Reekalfjes kunnen hun moeder kwijtraken door verstoring.

Verstoring kost energie

Dieren komen via dit bos en het ecoduct  veilig aan de overkant van de A1. De toenemende drukte heeft een negatief effect heeft op hun gedrag. Ze schrikken vaak op, dat kost energie en maakt de dieren extra kwetsbaar. 

reekalf ben walet

Reekalfjes kunnen hun moeder kwijtraken door verstoring.

Simone Damhof
Simone Damhof