Ga direct naar inhoud
Nieuws

Stepping stones voor de kamsalamander

28 september 2020 | Simone Damhof

Natuurmonumenten gaat ten zuiden van de A1 aan het werk. Met de aanleg van twee nieuwe poelen, het herinrichten van vier poelen en het opschonen van een poel, ontstaan er zeven poelen die geschikt zijn als leefomgeving voor de kamsalamander.

kamsalamander - gerben winkel

Ruimte voor de kamsalamander

‘Met het uitvoeren van deze werkzaamheden vergroten we het leefgebied van de kamsalamander’ vertelt Jeroen Waanders van Natuurmonumenten. De poelen liggen ongeveer 500 meter van elkaar af. Uit onderzoek blijkt dit een geschikte afstand voor de kamsalamander als hij op zoek gaat naar andere poelen  Natuurlijk profiteren ook heel veel andere diersoorten van de poelen als drinkplek of voor verkoeling bij warmte.

Poelen

Een poel is  veelal gegraven voor vee. De plek waar vee en vogels afkoeling zoeken en water drinken. Maar ook de woonplaats van verschillende kleine waterdiertjes en van de kamsalamander. Door moderne drinkwatervoorzieningen, ruilverkaveling en grootschaligheid in de landbouw verdwenen veel poelen. Daarmee verkleinen ook de leefgebieden van kamsalamanders en andere waterdieren. Jeroen Waanders: ‘Door de poelen weer goed toegankelijk te maken verwachten we dat het aantal kamsalamanders toeneemt. En daarnaast profiteren ook andere dieren er natuurlijk van’.

Mini-dinosaurus

Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die mannetjes in het voorjaar op hun rug ontwikkelen. In deze periode heb je ook de meeste kans om deze soort te spotten. De kamsalamander wordt hoogstens 15 cm lang maar met een beetje fantasie heeft hij het uiterlijk van een mini-dinosaurus. Hij voelt zich opperbest in een afwisselend landschap met poelen, velden, bos en struiken.

Natura 2000

Dit werk is onderdeel van Natura 2000. In veel Natura 2000 gebieden worden maatregelen getroffen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. Natuurmonumenten voert deze herstelmaatregelen in haar gebieden uit in opdracht van de provincie Overijssel.

poel - geurt besselink

Poelen zijn in het landschap van grote waarde. Kamsalamanders vinden er hun thuis. Vogels en kleine zoogdieren vinden er verkoeling en drinkwater.

Simone Damhof
Simone Damhof