Ga direct naar inhoud
Nieuws

Veilige oversteek voor kikker en kamsalamander ecoduct Boerskotten

21 augustus 2020 | Simone Damhof

Dieren die de A1 willen oversteken bij Boerskotten in De Lutte leiden we met rasters naar het ecoduct. Onderlangs deze rasters maakten we een fijnmazig raster zodat amfibieën zoals kikker en kamsalamander ook veilig de oversteek kunnen maken. Voor de allerkleinste dieren, kikkertjes bijvoorbeeld bleek dit niet afdoende dus werkten we aan een oplossing.

kikker klimt in raster

Naar de overkant

Vooral wild als ree, haas, konijn en das lopen over de A1. Onderlangs de rasters rondom het ecoduct zit daarnaast ook een fijnmazig raster voor met name amfibieën. Eén van de amfibieën die veel voorkomt op de Oldenzaalse stuwwal is de kamsalamander, een beschermde Natura 2000 soort. We merkten dat het amfibieënraster goed werkte maar dat  jonge kikkers en kamsalamanders met hun kleine pootjes vast zaten in het gaas. Soms met fatale afloop. Daarom plaatsten we langs het bestaande raster onlangs een amfibieënscherm. Dit project was een onderdeel van de Natura 2000 maatregelen. In opdracht van de provincie Overijssel voert Natuurmonumenten herhaaldelijk projecten uit.

Gladde platen en graven onmogelijk

De kunststofplaten groeven we 20 cm in de grond. Ze steken 30 cm boven de grond uit. Amfibieën kunnen niet tegen de platen op klimmen omdat deze te glad zijn. Graven werkt ook niet omdat ze 20 cm in de grond zitten.

Kort tijdsbestek

Het scherm plaatsten we eind juli. We hadden er maar korte tijd voor. Het broedseizoen liep af en de kamsalamanders waren overwegend in de poelen. Onze boswachter ecologie controleerde vooraf nog een keer extra de locatie zodat we zeker wisten dat we geen bewoners zouden storen.

Simone Damhof
Simone Damhof