Natuurgebied

Botshol

  Uitzicht over natuurgebied Botshol

  Welkom in Botshol

  Verlaten veengebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. Geniet van orchideeën en lepelaars tijdens een wandeling of vaartocht.

  Natuurmonumenten

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Botshol

  Over het gebied

  Botshol is een prachtig natuurgebied tussen Abcoude en Vinkeveen met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. In het landschap herken je de petgaten en legakkers die gevormd zijn door het afgraven van veen. Door intensieve ‘vervening’ zijn grote plassen ontstaan, de Grote Weije en de Kleine Weije. In het heldere water komen veel zeldzame waterplanten voor.

  Planten van de plassen

  Door het schone, voedselarme water komen er in Botshol bijzondere waterplanten voor. Botshol staat al vele jaren bekend als een van de belangrijkste groeiplaatsen van kranswieren. De opvallende waterplant groot nimfkruid kan in de Grote en Kleine Weije flinke tapijten vormen.

  Toch staat de natuur in Botshol onder zware druk. Het open water met talrijke plant- en diersoorten groeit dicht tot eentonig en soortenarm bos. Natuurmonumenten werkt hard aan het weer opengraven van de oude petgaten. En de eerste resultaten zijn veelbelovend. De bijzondere grassoort galigaan en zeldzame orchideeën keren terug.

  Vogels op de plassen

  Botshol staat bekend om de vele water- en moerasvogels. Hier leven de prachtig witte zilverreigers en lepelaars, maar ook zwarte sterns, purperreigers en aalscholvers kun je aantreffen. De schuwe roerdomp laat zich niet een-twee-drie zien. Een echte kranswiereter, de krooneend, heeft met enkele broedparen een kleine populatie in de Botshol. In de winter zie je allerlei overwinteraars zoals ganzen- en eendensoorten. In Polder Nellestein broeden in het voorjaar weidevogels en lepelaars, in de herfst vind je hier veel trekvogels.

  Wandelen bij de plassen

  Botshol is goed te overzien vanaf Wandelroute Waverhoek (2,5 km).

  Varen op de plassen

  Vanwege de vele bijzondere planten- en vogelsoorten mag je alleen buiten het broedseizoen (1 april tot 16 juni) varen op de plassen. Huur een roeibootje of ga mee met een vaartocht met de boswachter. Reserveer hier een vaartocht

  Wil je een bijzonder bedrijfsuitje, familiedag of verjaardagsfeest organiseren? Reserveer dan een besloten vaarexcursie op maat. Neem contact op met de boswachter van de Vechtplassen via telefoonnummer 06 - 542 95 204.

  Fort in de Botshol

  Aan de westkant van Botshol ligt Fort in de Botshol. Dit fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dit is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Overigens is Fort in de Botshol alleen in naam een fort. Betonnen verdedigingswerken zijn op deze plek nooit gebouwd. Je ziet hier alleen een verhoging in het landschap.

  Bezoekersinformatie

  Honden niet toegestaan