Nieuws van de boswachter

Wandelpad door Botshol gesloten tot half juni

29 maart 2021 | Olga Ekelenkamp

Van 15 maart tot en met 15 juni is de wandelroute door Botshol gesloten in verband met het broedseizoen. Natuurmonumenten wil de dieren in dit gebied de rust geven om te paren, te baren, eieren uit te broeden en jongen groot te brengen.

Grutto - Martijn Nugteren

Verstoring door wandelaars

In de gebieden langs de wandelroute broeden in het voorjaar weidevogels als de kievit, grutto en tureluur. Deze weidevogels hebben veel last van de verstoring van wandelende mensen. Elke keer als er mensen langskomen vliegen deze vogels luidruchtig op om te voorkomen dat de locatie van hun nest wordt ontdekt. Als dit té vaak gebeurt, verlaten de vogels hun nest of worden de eieren koud en komen niet uit. 

Omdat veel vogels in Botshol zó gevoelig zijn voor verstoring is het géén verrassing dat honden nooit welkom zijn op deze wandelroute.

Broedkolonie lepelaars en aalscholvers

Natuurmonumenten beschouwt het als een eer dat er zich jaarlijks een broedkolonie van lepelaars en aalscholvers vestigt in Botshol. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst jonge aalscholvers en lepelaars het levenslicht in dit gebied zien, sluiten we Botshol af voor het publiek.

Welkom vanaf 16 juni

Vanaf 16 juni zijn alle wandelaars weer van harte welkom om in dit prachtige gebied te wandelen. Ook dán zijn er nog volop aalscholvers en lepelaars te spotten.

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp
logo