Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Wandelroute Botshol gesloten vanwege broedseizoen

20 maart 2023 | Olga Ekelenkamp

Botshol en de naastgelegen polder Nellestein veranderen langzamerhand weer in een kraamkamer. De grutto's, tureluurs en kieviten hebben de weidevogelgebieden in Botshol en Nellestein weer weten te vinden en gaan hopelijk dit jaar een goed broedseizoen tegemoet. Om de weidevogels alle rust te gunnen om hun eieren uit te broeden en hun jongen te voeden, sluit Natuurmonumenten de wandelroute door Botshol van 15 maart tot en met 15 juni.

Grutto

Slecht perspectief voor weidevogels

Het gaat slecht met onze weidevogels. Weidevogels horen thuis in het Nederlandse landschap, maar dreigen te verdwijnen. De belangrijkste oorzaak is de steeds intensievere landbouw. Moderne hoog productieve weilanden zijn arm aan biodiversiteit: je vindt hier geen bloemrijke kruiden en insecten.. alleen maar gras. In deze weilanden kunnen weidevogels niet leven. Omdat er geen insecten zijn, is er ook geen voedsel. Door het lage waterpeil is de bodem vaak te hard om uit de bodem voedsel te halen. Bovendien zit in dergelijke bodems sowieso niet veel eetbaar bodemleven. Daarnaast wordt er vaak vroeg gemaaid en dat is desastreus voor weidevogels en hun kuikens. Er is steeds minder geschikt leefgebied, waardoor er te weinig jonge vogels opgroeien om de populatie op peil te houden. Elk jaar nemen aantallen af, met name voor iconische soorten als grutto en kievit is het perspectief slecht.

Aantrekkelijk leefgebied in Botshol

Natuurmonumenten probeert in Botshol het leefgebied voor weidevogels zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Voor de broodnodige rust voor de vogels en kuikens sluiten we de wandelroute af van 15 maart tot en met 15 juni. In polder Nellestein staan veel bloeiende kruiden als grote ratelaar. Omdat dit kruidenrijk grasland veel insecten trekt, is er voldoende voedsel voor de weidevogels.

In 2020 heeft Natuurmonumenten extra land kunnen aankopen in polder Botshol. Dit gebied is ingericht als foerageerplek voor de weidevogels. Door het hoge waterpeil kunnen de vogels makkelijk in de bodem zoeken naar regenwormen en andere bodemdieren.

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp